Univerzita Karlova spouští nové webové a FB stránky na téma Karel IV. A na rok 2016 připravuje řadu akcí k uctění 700. výročí jeho narození

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


TISKOVÁ ZPRÁVA


Praha 1. prosince 2015 – Univerzita Karlova dnes otevřela nové webové a FB stránky přinášející informace o akcích spojených se 700. výročím narození českého krále, římského císaře a zakladatele Univerzity Karlovy - Karla IV. Univerzita Karlova se tak tímto prvním krokem připojuje k celostátním oslavám, jež budou zahájeny 14. května 2016. UK nabídne v této souvislosti řadu aktivit a slavnostních událostí.


Mezi nejdůležitější květnové akce spojené se jménem Karla IV. patří zejména slavnostní shromáždění ve Velké aule Karolina, odborná konference, výstava „Druhý život Karla IV.“, rekonstrukce Karlovy korunovace, vydání reprezentativních publikací, setkání rektorů evropských i světových univerzit a také cyklus přednášek pro veřejnost. Řada aktivit je organizována ve spolupráci s významnými institucemi — Arcibiskupstvím pražským, Akademií věd ČR, Českou televizí, Českým rozhlasem, Národní galerií či festivalem Pražské jaro.


V rámci mediálního partnerství s Českou televizí bude natočen dokumentární cyklus režiséra Zdeňka Pojmana o osobnosti Karla IV. Ve spolupráci s Arcibiskupstvím pražským budou uspořádány tematické prohlídky klášterů a kostelů založených Karlem IV. na Novém Městě pražském, kde v roli průvodců vystoupí studenti historických oborů UK. V čestném výboru oslav zasedli významní představitelé veřejného života.


Webové a FB stránky s bližšími informacemi akcích spojených s výročním Karla IV. jsou k dispozici na adrese http://karel700.cuni.cz a na https://www.facebook.com/700karel.


Sedmisté výročí narození Karla IV. zařadilo UNESCO na seznam významných světových výročí let 2016 a 2017.Za správnost:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.czUniverzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám