Rektor UK se sešel se zástupkyní Lucemburska

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


TISKOVÁ ZPRÁVA


Praha 1. prosince 2015 – Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima se dnes sešel s Michèle Pranchère-Tomassini, velvyslankyní Lucemburského velkovévodství. Hovořili zejména o spolupráci týkající se oslav 700 let narození Karla IV. v roce 2016.


Univerzita Karlova se v roce 2016 připojí k celostátním oslavám narození Karla IV. a jako jedna z hlavních institucí nabídne v této souvislosti řadu aktivit a slavnostních událostí. Mezi nejdůležitější akce spojené se jménem Karla IV. budou patřit slavnostní shromáždění ve Velké aule Karolina, odborná konference, výstava „Druhý život Karla IV.“, rekonstrukce Karlovy korunovace, vydání reprezentativních publikací, setkání rektorů evropských i světových univerzit a také cyklus přednášek pro veřejnost. Řada aktivit bude organizována ve spolupráci s významnými institucemi — Arcibiskupstvím pražským, Akademií věd ČR, Českou televizí, Českým rozhlasem, Národní galerií či festivalem Pražské jaro.


Univerzita Karlova v současné době spolupracuje s Université de Luxemburg. S touto univerzitou má uzavřeno šest dohod o spolupráci (participují Fakulta sociální věd, Právnická fakulta, Pedagogická fakulta). V akademickém roce 2014/15 vyjeli na partnerskou univerzitu studenti FSV UK a přijeli studenti UL, konkrétně na PedF, PF a FSV.


V roce 2013 byla mezi oběma institucemi uzavřena meziuniverzitní dohoda, a to při příležitosti 10. výročí založení Université de Luxemburg. Na dohodě participují Filozofická fakulta, Fakulta sociálních věd, Matematicko-fyzikální fakulta, Právnická fakulta a Pedagogická fakulta. Každý semestr přijímá Université de Luxemburg v rámci této dohody 4 studenty UK.


Université de Luxembourg je jedinou univerzitou v zemi, byla založena v roce 2003. Má přes 6000 studentů pocházejících z více než 100 zemí. Nabízí 11 bakalářských a 27 magisterských programů na třech fakultách: Faculty of Science, Technology and Communication, Faculty of Law, Economics and Finance a Faculty of Language and Literature, Humanities, Arts and Education.


ZA SPRÁVNOST:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.czUniverzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.
Poslední změna: 21. leden 2018 23:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám