Rektor Univerzity Karlovy přijal Tureckého velvyslance v České republice

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


TISKOVÁ ZPRÁVA


Praha 2. prosince 2015 – Rektor Univerzity Karlovy, profesor Tomáš Zima, se dnes sešel s velvyslancem Turecka v České republice, Jeho Excelencí Ahmedem Necatim Bigalim. Oba představitelé hovořili o rozvoji spolupráce mezi Univerzitou Karlovou a tureckými univerzitami a ostatními vzdělávacími institucemi v oblasti dalšího zvyšování mobility a rozvoje vědecké a výzkumné činnosti.


Oba představitelé ocenili vzájemnou a dlouhodobě oboustranně přínosnou spolupráci, kterou Univerzita Karlova a turecké vysoké školy rozvíjejí již několik let.


V roce 2011 byla uzavřena meziuniverzitní dohoda s Ankara University, na které spolupracují lékařské fakulty, Filozofická fakulta, Přírodovědecká fakulta a Farmaceutická fakulta. V roce 2013 byla podepsána smlouva mezi Filozofickou fakultou a Velvyslanectvím Turecka v Praze o podpoře oboru turkologie na Univerzitě Karlově. Turecká strana podpořila uvedený obor částkou 200.000 eur. Spolupráce zahrnuje především kulturní program – přednášky, tematické akce, koncerty, filmové projekce a nabízí též výběr beletrie, odborné literatury a studijní materiály pro výuku turkologie.


Rektor Tomáš Zima uvedl, že Univerzita Karlova chce s tureckými univerzitami a dalšími vědeckými institucemi na několika projektech i nadále spolupracovat. V akademickém roce 2014/15 studovali na UK studenti z Turecka především na lékařských fakultách, Fakultě humanitních studií a Fakultě sociálních věd, v magisterském i doktorském studiu.


V rámci programu Erasmus má UK celkem 26 meziuniverzitních dohod s 15 tureckými univerzitami. Kromě toho se uskutečňují pravidelné studijní pobyty studentů UK v Turecku. V současné době má Univerzita Karlova uzavřeny s Tureckem 34 smlouvy v rámci programu Erasmus, zejména v oblasti výměny vědecko-pedagogických pracovníků v oborech medicíny, farmacie, mikrobiologie, pedagogiky, práva, přírodních věd, matematicko-fyzikálních věd a oborů Filozofické fakulty. Vzájemná spolupráce probíhá jak v oblasti výměny pedagogů, tak studentů.


Velvyslanec Turecka ujistil rektora UK, že je připraven podpořit další rozvoj výměny studentů a učitelů mezi tureckými  vzdělávacími institucemi a Univerzitou Karlovou a další vzájemnou spolupráci v oblasti vědeckých projektů.


Za správnost:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.cz

Univerzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7800 zaměstnanců, z toho téměř 4300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8000 studentů. Téměř 7500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kurzy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Univerzita klade důraz i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.
Poslední změna: 21. leden 2018 23:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám