Rektor Univerzity Karlovy podepsal dokumenty o spolupráci s předními jihokorejskými vědeckými institucemi

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


TISKOVÁ ZPRÁVA


Praha 2. prosince 2015 – Rektor Univerzity Karlovy, profesor Tomáš Zima, dnes podepsal s prezidenty KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technology) a KIST (Korea Institute of Science and Technology) dohodu a memorandum o rozvoji vzájemné spolupráce v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu.


Rektor Univerzity Karlovy se při podpisu dohody a memoranda setkal s vrcholnými představiteli obou korejských vzdělávacích a vědeckovýzkumných institucí prof. Sung-Mo Kanem, prezidentem KAIST, a Dr. Byung  Gwon Leem, prezidentem KIST. Setkání byli přítomni zároveň zástupci ministerstev školství České republiky a Jižní Koreje.


Uzavřená dohoda definuje spolupráci v oblasti mobility (výměny studentů a pedagogických pracovníků) a vědecké a výzkumné činnosti.


V současnosti na UK studuje 13 jihokorejských studentů, převážně medicínské a farmaceutické obory. Univerzita Karlova dlouhodobě spolupracuje s jihokorejskými univerzitami, především s Sung Kyun University Seoul a Hankuk University of Foreign Studies. Spolupráce probíhá v rámci téměř všech fakult Univerzity Karlovy, ať již na bázi institucionálních grantů, podpory jednotlivců, vysílání studentů do zahraničí, tak v oblasti výuky či zřizování lektorátů na jihokorejských univerzitách. 


Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) je státní univerzitní instituce s vědeckovýzkumným zaměřením. Byla založena v roce 1971 za podpory Spojených států. Korea Institute of Science and Technology (KIST) je multidisciplinární výzkumná instituce založená v roce 1966. Specializuje se hlavně na základní výzkum.


Za správnost:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.cz


Univerzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.
Poslední změna: 21. leden 2018 23:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám