Druhá vlna podpory pre-seed aktivit na UK skončila úspěchem

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


TISKOVÁ ZPRÁVA


Praha, 7. prosince 2015 – Projekt s názvem „Podpora pre-seed aktivit UK mimo Prahu II“ podpořený z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) byl na konci letošního října úspěšně ukončen. Z celkové přidělené dotace v objemu 26,3 milionu korun se využilo více než 95 procent finančních prostředků, díky nimž se podařilo naplnit veškeré plánované cíle projektu a dokonce výrazně překročit některé závazky vymezené v projektové žádosti.


Projekt byl realizován na Lékařské fakultě UK v Plzni, na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové, na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové, která zároveň vykonávala funkci koordinující fakulty celého projektu, a zapojeno bylo též kladenské Centrum podpory aplikačních výstupů a spin-off firem 1. lékařské fakulty UK.


Cílem projektu bylo zvýšit intenzitu ochrany duševního vlastnictví a míru tržního uplatnění výsledků výzkumu a vývoje. Projekt tak navázal a doplnil první projekt UK na podporu pre-seed aktivit „Podpora pre-seed aktivit UK mimo Prahu“.


Součástí projektu bylo také rozšíření týmu Centra pro přenos poznatků a technologií UK o manažery pro technologický transfer přítomné přímo v regionech, kteří budou i po skončení projektu pomáhat tamním výzkumníkům se zajištěním ochrany duševního vlastnictví a s praktickými aspekty komercializace a zároveň budou na svých pracovištích aktivně vyhledávat nové výsledky vědeckých týmů vhodné ke komercializaci.


V souvislosti s projektem bylo podáno celkem 17 přihlášek užitných vzorů a patentů, a to českých i zahraničních. UK se díky projektu může pyšnit například novým řešením dlouhodobého monitoringu a evidence zdravotního stavu jedince v domácím prostředí či bezkontaktní technologií senzorů pro sledování pohybu očí.


Zkušenosti získané během projektu budou zúročeny pro řešení komercializace výstupů a praktické uplatnění výsledků výzkumu prováděného na Karlově univerzitě.Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail:


Univerzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám