Publikace Jana Royta The Master of The Trebon Altarpiece získala pozitivní hodnocení vlivného časopisu Choice

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


TISKOVÁ ZPRÁVA


Praha 9. prosince 2015 – Publikace The Master of the Třeboň Altarpiece (Mistr Třeboňského oltáře) od prof. Jana Royta z Univerzity Karlovy obdržela vysoké pozitivní hodnocení od vlivného zahraničního časopisu Choice. Díky němu může kniha snáze proniknout k zahraničním čtenářům.


Časopis Choice, spadající pod Asociaci amerických knihoven, zveřejnil recenzi ve svém prosincovém čísle. Napsal v ní mimo jiné, že publikace patří k zásadním příspěvkům ke studiu malířství v období pozdního středověku a autorovi se v ní podařilo vytvořit plastický obraz Mistra Třeboňského oltáře a zasadit jej do kontextu pozdně středověkého umění.


Publikaci Mistr Třeboňského oltáře vydalo Nakladatelství Karolinum v roce 2013, anglický překlad The Master of the Třeboň Altarpiece vyšel v letošním roce. Bližší informace o publikaci jsou k dispozici v článku časopisu iForum a na stránkách Nakladatelství Karolinum, viz níže:


http://iforum.cuni.cz/IFORUM-14895.html


http://www.cupress.cuni.cz/ink2_ext/index.jsp?include=podrobnosti&id=230687


http://www.cupress.cuni.cz/ink2_ext/index.jsp?include=podrobnosti&id=248692
Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail:Univerzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.
Poslední změna: 21. leden 2018 23:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám