Jak zjistit nejvlivnější světové univerzity? Způsob hledá nový mezinárodní žebříček

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


TISKOVÁ ZPRÁVA


Praha 11. prosince 2015 –Do problematiky hodnocení světových univerzit vstoupil nový žebříček. Nehodnotí však publikační činnost či kvalitu vědy jednotlivých univerzit, ale hledá odpověď na otázku, jak jsou univerzity vlivné. Žebříček publikoval prestižní MIT Technology Review a Univerzita Karlova obsadila v hodnocení více než 1000 univerzit 34. místo.


Žebříček, který sestavili vědci z francouzské University of Franche-Comte, hodnotí světové univerzity podle toho, jakým způsobem je o nich referováno na sociální síti Wikipedia.  Nový žebříček při hodnocení univerzit využívá algoritmu Pagerank, který společnost Google používá při hodnocení jednotlivých internetových stránek a výsledků vyhledávání.  Tento způsob hodnocení poskytuje nový pohled na to, jak hodnotit univerzity bez toho, aby se ve výsledcích projevily předsudky hodnotitelů.


Způsob hodnocení Pagerank je aplikován na články zmiňující univerzity na sociální síti Wikipedia. Každá univerzita je hodnocena podle článků, které na ní na Wikipedii odkazují. Vědci tímto způsobem podrobili všech 24 jazykových vydání Wikipedie. Zkoumaná databáze obsahovala 4 miliony článků v angličtině, 1,5 milionu článků v němčině a zhruba milion článků ve francouzštině, nizozemštině, italštině, španělštině či ruštině. Vědci rovněž zkoumali články v čínštině, hebrejštině či maďarštině.


Na základě zjištění patří mezi tři nejvlivnější světové univerzity University of Cambridge, University of Oxford a Harvard University. Univerzita Karlova v žebříčku obsadila 34. místo, brněnská Masarykova univerzita skončila na místě 231. a Vysoká škola ekonomická obsadila 988. místo.
Za správnost:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.czUniverzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám