Střecha pro informatiku pomáhá mladým vědcům MFF UK

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


TISKOVÁ ZPRÁVA


Praha, 15. prosince 2015 – Téměř 300 čtverečních metrů nových prostor nabízí doktorandům Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy (MFF UK) od konce letošního října kvalitní a moderně vybavené zázemí pro práci a studium. Rekonstrukce fakultní budovy na Malostranském náměstí proběhla v rámci projektu Střecha pro informatiku podpořeného z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). Celkové způsobilé výdaje hrazené z OP VaVpI dosáhly 31,7 milionu korun.


Barokní budova Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy na Malostranském náměstí v Praze, takzvaný Profesní dům, představuje mimořádnou památku spojenou s historií celého českého státu. V přípravě projektu se tedy musely zohlednit nejen aktuální potřeby, ale také historický ráz budovy a její umístění v pražské památkové zóně. Všechny požadavky se nakonec podařilo úspěšně zvládnout.


V souladu s projektem vznikl zajímavě členěný prostor určený pro práci doktorandů a studentů fakulty. Tím se podařilo vyřešit dlouhodobý problém s nedostatkem prostor pro mladé vědce. Fakulta jim teď nabízí 22 nových moderně vybavených míst na ploše zhruba 150 m2. Současně vznikl víceúčelový prostor s celkovou plochou přes 125 m2 a zasedací místnost o ploše zhruba 22 m2. Celek doplňují ještě patrová serverovna, archiv, strojovna vzduchotechniky a další příslušenství. Rozhodně jde o důstojné zázemí, které mladí vědci MFF UK tolik potřebovali. S ohledem na jeho multifunkčnost je využijí také studenti v nižších stupních studia.Pro bližší informace kontaktujte:


Ing. Alena Ujhelyiová

Rektorát UK, Odbor projektové podpory

Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1

Tel.: 224 491 139

E-mail:Mgr. Luboš Veverka

MFF UK, Odd. mediální komunikace

Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2

Tel.: 951 551 660

E-mail: lubos.veverka@mff.cuni.cz
Poslední změna: 21. leden 2018 23:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám