Úspěšnost UK v soutěži GA ČR přesáhla 30 %

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


TISKOVÁ ZPRÁVA


Praha 18. prosince 2015 – Úspěšnost Univerzity Karlovy ve veřejné soutěži Grantové agentury České republiky u projektů s počátkem řešení v roce 2016 přesáhla 30 %. U standardních projektů činila 34,2 % (104 projekty), u juniorských projektů byla 29,4 % (10 projektů).


Dále bude financováno 28 z 82 návrhů standardních projektů, u kterých UK vystupovala v roli spoluuchazeče, což představuje úspěšnost 34,1 %. Vznikne-li Grantové agentuře ČR finanční rezerva, mohou být v únoru 2016 financovány další standardní projekty. V takovém případě se úspěšnost může ještě mírně zvýšit. „Tento výsledek svědčí o stále rostoucí kvalitě projektů podávaných akademickými pracovníky UK do náročné soutěže naší největší a nejlépe vedené národní agentury. Těšíme se na skvělé výsledky, které z řešení těchto vědeckých projektů vyplynou“, uvedl prorektor pro vědeckou činnost UK Jan Konvalinka.


Úspěšnost v soutěži standardních projektů s počátkem řešení v roce 2016 činí celkem 27,1 %, u juniorských projektů pak 26,5 %. Úspěšnost veřejných vysokých škol je u standardních projektů 25,1 % a 26,9 % u juniorských projektů. Akademie věd ČR dosáhla úspěšnosti 32,1 % (standardní projekty) a 26,6 % (juniorské projekty).Za správnost:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.czUniverzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám