Opatření rektora č. 58/2015

Název:

Priority pro činnost Fondu mobility Univerzity Karlovy v Praze pro rok 2016

K provedení:

odst. 6  Statutu Fondu mobility Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost:

1. ledna  2016

[zrušeno OR č. 12/2017]


Priority pro činnost Fondu mobility Univerzity Karlovy v Praze  pro rok 2016

 1. Priority v jednotlivých oblastech:


    A. 

  Studium na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry pro studenty v prezenční formě studia, zejména pak:


  • studenti na  základě meziuniverzitní smlouvy o přímé spolupráci

  • studenti v rámci účasti ve společných doktorských programech – se zřetelem k joint degree a cotutelle

  • studenti realizující pobyt formou „free movers“,  a to zejména v doktorském a magisterském studijním programu


   zvláště pak:


   v návaznosti na reciprocitu

   s ohledem na dlouhodobou výměnu

   s prezentací vlastních výsledků výzkumu


  Studentům v doktorském studijním programu musí být pobyt v zahraničí započítán jako integrální součást studijního plánu, v magisterském studiu alespoň zčásti.


    B. 

  Studium zahraničních studentů na UK

  • studenti na základě meziuniverzitní smlouvy o spolupráci

  • studenti doktorského a magisterského studijního programu v prezenční formě studia se zřetelem ke společným programům – joint degree, cotutelle a formou „free movers“


    C. 

  Pobyty zahraničních vysokoškolských nebo vědeckých pracovníků na univerzitě

  • zavedení nové discipliny (oboru) ve studiu či vědě na UK

  • rozšíření současného stavu výuky v daném oboru

  • působení v rámci několika fakult na UK

  • příprava účasti pracoviště UK na mezinárodním společném projektu

  • působení pracovníka ze zahraniční univerzity  v rámci „sabbatical“ na UK

  • krátkodobý přednáškový či výzkumný pobyt na UK


    D. 

  Krátkodobé vědecké nebo výzkumné pobyty v zahraničí


   zvláště pak:


  v rámci přípravy společného programu (zejména doktorského) s prestižním zahraničním subjektem


 2. Termíny pro podání návrhů v roce 2016:


  v letním semestru:                 do 30. března 2016

  v zimním semestru:                do 17. října 2016Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. ledna 2016.


V Praze dne 28. prosince 2015

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor


.doc ke stažení
Poslední změna: 21. leden 2018 23:24 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám