Vynikající studenti Univerzity Karlovy obdrželi ceny rektora

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

ExternĂ­ odkaz www.cuni.cz


TISKOVÁ ZPRÁVA


Praha, 24. února 2016 – Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima dnes ocenil nejlepší absolventy každoročně udělovanou prestižní Cenou rektora. Cenu převzalo sedm absolventů. Profesor Zima zároveň udělil Mimořádnou cenu rektora.


Cena rektora pro nejlepší absolventy Univerzity Karlovy je udělována vynikajícím studentům bakalářského nebo magisterského studijního programu, kteří dosáhli mimořádných výsledků ve vědecké, výzkumné, sportovní nebo kulturní činnosti. Cenu získávají absolventi lékařských oborů – Cena prof. MUDr. Karla Weignera, společenskovědních oborů – Cena prof. JUDr. Karla Engliše, přírodovědných oborů – Cena prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského, teologických oborů – Cena Josefa Dobrovského, učitelského studia – Cena prof. PhDr. Václava Příhody.


Cenu prof. MUDr. Karla Weignera pro nejlepší absolventy lékařských oborů převzali MUDr. Matěj Patzelt z 3. lékařské fakulty a Bc. Klára Kučerová z 2. lékařské fakulty. Oba byli ohodnoceni za výborné studijní výsledky. Matěj Patzelt své studijní projekty úspěšně prezentoval nejen na tuzemských, ale i zahraničních vědeckých konferencích a soutěžích, Klára Kučerová se s úspěchem účastnila několika vědeckých studentských konferencí v ČR i v zahraničí.


Cenu prof. JUDr. Karla Engliše pro nejlepší absolventy společenskovědních oborů obdrželi Mgr. Jakub Drápal z Právnické fakulty UK a Bc. Tereza Auzká z Fakulty sociálních věd, rovněž za mimořádné studijní výsledky.


Cenu prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského pro nejlepší absolventy přírodovědných oborů získali Mgr. Julie Nekola Nováková z Přírodovědecké fakulty UK a Bc. Lukáš Folwarczný z Matematicko-fyzikální fakulty UK. Julie Nekola Nováková obdržela cenu za svou diplomovou práci, Lukáš Folwarczný cenu obdržel za vynikající vědecké výsledky v teoretické informatice, prokazuje praktické informatické dovednosti a v neposlední řadě je zapáleným organizátorem a pedagogem na středoškolských akcích.


Cenu prof. PhDr. Václava Příhody pro nejlepší absolventy učitelského studia získala Mgr. Karolína Sezemská z Přírodovědecké fakulty UK, za mimořádné studijní výsledky.


Mimořádná cena rektora byla udělena studentům a studentkám Fakulty sociálních věd UK, kteří jsou sdružení v divadelním spolku „Teritoriální tyjátr“, a to za činnost přispívající k rozvoji a propagaci fakulty.


Studenti 3. lékařské fakulty UK Denisa Dybowiczová a Julius Lukeš byli oceněni za mimořádný čin prokazující rozvahu v kritické situaci. Dybowiczová jela 22. července 2015 vlakem Pendolino, který naboural do kamionu stojícího na kolejišti ve Studénce. Jako jedna z mála poskytla ještě před příjezdem záchranářů první pomoc zraněným cestujícím. Lukeš byl oceněn za svou rychlou pomoc kubánskému cestujícímu při své letecké cestě z Kuby. Jako jediný v letadle vyslyšel výzvu ruské posádky letadla o pomoc při záchraně cestujícího, letadlo pak na základě jeho vyhodnocení dané situace mimořádně přistálo v New Yorku.


Mgr. Monika Horáková, DiS z Fakulty humanitních studií UK byla ohodnocena za svou humanitární činnost. Studentka doktorského studia založila, koordinuje a vede skupinu nevládních dobrovolníků, kteří poskytují na Hlavním nádraží v Praze humanitární pomoc uprchlíkům.


Mimořádná cena rektora se uděluje studentům za čin nebo činnost vykonaný během studia a prokazující mimořádnou občanskou statečnost nebo obětavost, za dosažení mimořádných výsledků v průběhu studia v oblasti vědy a výzkumu, za mimořádně vysoké ocenění při provozování kulturních či uměleckých aktivit nebo za skvělé sportovní výsledky v mezinárodních soutěžích. Oceněný dostává dopis rektora a finanční odměnu.Za správnost:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.czUniverzita Karlova v PrazeUniverzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7800 zaměstnanců, z toho téměř 4300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8000 studentů. Téměř 7500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9000 studentů. Nejrůznější kurzy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Podle průzkumu Reflex 2013 – 2014, který vypracovalo Středisko vzdělávací politiky PedF UK a hodnotící uplatnění absolventů na trhu práce, vykazují absolventi UK dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení abolventů UK  na trhu práce patří k nejvyšším.Poslední změna: 21. leden 2018 23:31 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám