UK si připomněla výročí 668 let od svého založení

Univerzita Karlova si připomněla výročí 668 let od svého založení. U příležitosti oslav předal rektor Tomáš Zima na slavnostním zasedání v Karolinu Cenu Miloslava Petruska za prezentaci Univerzity Karlovy a Cenu Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin.

„Poselství“, jež nám Karel IV. napříč staletími odkázal, je vskutku mnoho. Jedno z nich je však nesmírně aktuální. Univerzity, které kladl té pražské za vzor, byly stejně jako ona sama nejen místy, kde se tradičně pěstovala vynikající věda a vysoká vzdělanost, ale také místy setkávání, místy, kde se slušelo vyslechnout pečlivě argumenty druhého, reagovat na ně, poučit se z nich a akceptovat je, byly-li akceptovatelné, případně odmítnout je, byly-li nepřijatelné, avšak s kultivovaností, jež byla univerzitám vlastní. Právě takové je jedno poselství, které nám zakladatel naší alma mater odkázal: setkávání, poznávání se, vzájemné obohacování se, dialog, tolerance. Toto poselství je nanejvýš aktuální i dnes," uvedl v projevu rektor Tomáš Zima.


Na slavnostním shromáždění vystoupila dále profesorka Jana Roitová držitelka Ignaz Lieben Award a mj. nositelka Ceny Neuron 2014 pro mladé vědce v oboru chemie. Ve svém dnešním projevu zdůraznila význam vědecké práce jako cesty k excelenci. Roithová zároveň uvedla, že naše univerzita zvládla v krátké době po pádu komunismu vystoupat mezi uznávané vědecké instituce. UK má podle ní řadu úspěšných profesorů a profesorek. V některých oborech je schopna přilákat studenty z celého světa.


Cenu Miloslava Petruska za prezentaci obdrželi studenti UK, kteří se sdružili ve Studentském hnutí za solidaritu. Cena jim byla udělena za vzdělávání české veřejnosti v aktuálních otázkách uprchlictví a migrace prostřednictvím přednášek, besed a vzdělávacích akcí. Svojí činností v uplynulém roce výrazným způsobem přispěli k šíření dobrého jména Univerzity Karlovy. „Úlohu univerzity vyjadřovat se ke společenské situaci a zasazovat se o uchovávání humanistické a demokratické tradice považujeme za velice důležitou a jako studenti cítíme zodpovědnost za hlas akademické obce, jenž rezonuje ve veřejném prostoru", uvedl spoluzakladatel hnutí Jakub Múčka.


Cenu Bedřicha Hrozného za nejlepší tvůrčí počin za rok 2015 obdržel tým badatelů z Filozofické fakulty za unikátní publikaci „Barokní architektura v Čechách“, vědci z Přírodovědecké fakulty za objev nové metody přípravy zeolitů (mikroporézních materiálů) a jejího teoretického objasnění a vědci z 1. a 3. lékařské fakulty za rozvoj spolupráce mezi lékařskými obory při výzkumu nových léčebných postupů u závažných forem vysokého krevního tlaku. Tato spolupráce vedla k vynikajícím, mezinárodně uznávaným výsledkům.Poslední změna: 8. duben 2016 10:39 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám