Zasedání Petiční komise AS UK dne 8. 4. 2016


Přítomni: Jakub Marek, Samuel Zajíček, David Hurný, Jan Chromý, Valér Džupa, Libor Flemr


Petiční komise obdržela stanovisko Etické komise UK k podnětu 2/2015 podaného 27. 3. 2015. Tento podala Petiční komise v zastoupení podavatele, který si přál zůstat v anonymitě.


Předseda komise Jakub Marek navrhl usnesení:


"Petiční komise vyrozumí původního petenta podnětu 2/2015 o výsledku projednání Etickou komisí UK a zašle mu její usnesení."


Hlasování: 4 (pro) - 2 (proti) - 0 (zdržel se)


Dále Jakub Marek navrhl usnesení:


"Petiční komise pověřuje svého předsedu oslovením J. M. pana rektora se žádostí o vyrozumění o dalším postupu vedení univerzity a příslušné fakulty ve výše zmiňované kauze."


Hlasování: 6-0-0


Zapsala: Soňa Mikulová


ke stažení


Poslední změna: 21. leden 2018 23:40 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám