Opatření rektora č. 12/2016

Název:

Změna Opatření rektora č. 26/2014 o zavedení a používání průkazů na Univerzitě Karlově

K provedení:

Čl. 5 odstavce 2 Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy

Účinnost:

1. 7. 2016

[zrušuje se od 1.10.2018 OR č. 28/2018]


Změna Opatření rektora č. 26/2014 o zavedení a používání průkazů na Univerzitě Karlově

Čl. 1

Opatření rektora č. 26/2014 „Zavedení a používání průkazů na Univerzitě Karlově“ se mění takto:

 1. V čl. 2 odst. 2 se částka „190 Kč“ nahrazuje částkou „230 Kč“.

 2. V čl. 2 odst. 6 písm. b) se částka „390 Kč“ nahrazuje částkou „430 Kč“.

 3. V čl. 3 odst. 3 se částka „190 Kč“ nahrazuje částkou „230 Kč“.

 4. V čl. 3 odst. 7 písm. b) se částka „390 Kč“ nahrazuje částkou „430 Kč“.

 5. V čl. 4 odst. 4 se částka „200 Kč“ nahrazuje částkou „230 Kč“.

 6. V čl. 4 odst. 9 písm. b) a c) se částka „400 Kč“ nahrazuje částkou „430 Kč“.

 7. V čl. 6 odst. 6 se slova „pěti pracovních dnů“ nahrazují slovy „deseti pracovních dnů“.

 8. V čl. 7 se vkládá nový odstavec 2, který zní:

  „2. Průkazy vydávané členům klubu mohou kromě náležitostí dle čl. 1 odst. 3 obsahovat volitelně – na žádost člena klubu – název fakulty dle čl. 6 odst. 3 písm. g). Žádosti o výměnu průkazu člena klubu za průkaz s uvedením fakulty, nebo naopak bez uvedení fakulty, bude vyhověno s tím, že tato výměna je zpoplatněna stejnou částkou jako v případě opakovaného vydání průkazu (ztráta apod., viz odstavec 9).“

  Dosavadní odstavce 2 až 8 se označují 3 až 9.

 9. V čl. 7 odst. 4 se částka „350 Kč“ nahrazuje částkou „380 Kč“ a částka „150 Kč“ nahrazuje částkou „180 Kč“.

 10. V čl. 7 odst. 5 se slova „viz odstavec 8“ nahrazují slovy „viz odstavec 9“.

 11. V čl. 7 odst. 9 písm. b)  se částka „350 Kč“ nahrazuje částkou „380 Kč“.


Čl. 2

Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. července 2016.V Praze dne 25. května 2016

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.pdf ke stažení

Úplné znění OR č. 26/2014 ve znění OR č. 12/2016


Poslední změna: 7. srpen 2018 15:40 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám