Univerzita Karlova nabízí unikátní výstavu věnovanou Karlovi IV.

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

ExternĂ­ odkaz www.cuni.cz


TISKOVÁ ZPRÁVA


Praha 1. června 2016 – Výstava Druhý život Karla IV., kterou Univerzita Karlova připravila spolu s Národní galerií při příležitosti oslav 700. výročí narození Karla IV., představuje veřejnosti řadu unikátních a dosud veřejně neprezentovaných exponátů, spojených s karlovskou tematikou. Novinkou výstavy je zařazení komentovaných prohlídek a deskové hry.


Výstava představuje celou řadu zajímavých exponátů. Nejzajímavějším z nich je bezesporu roucho Karla IV., zapůjčené z Itálie. Podle oficiálních dokumentů se jedná o plášť, který daroval císař Karel IV. mnichům z klášterního kostela Santuario dei Santi vittore e Corona výměnou za vzácnou relikvii svatého Viktora, která pak byla převezena do Prahy. Vznik roucha je datován zhruba do období 1346-1355. Plášť je tvořen z 27 fragmentů, hlavním motivem jeho dekoru je plod granátového jablka. Nyní je součástí sbírek Gallerie Farsetti alla Cà d´Oro, která jej na výstavu poskytla.


Mezi další vzácné exponáty patří Relikviář Sv. Jana Křtitele z poloviny 14. století, poklad sv. Eligia, busta sv. Václava a Vojtěcha z kostela Sv. Ducha v Praze z počátku 15. století a řada dalších obrazů, grafik, historických listin, soch a publikací atd.


Výstava Druhý život Karla IV. nabízí pohled na proměny vnímání osobnosti Karla IV. v průběhu staletí následujících po jeho smrti.  Představuje různé historické přístupy k hodnocení jeho působení jako politika a panovníka, odvíjející se od dobového a společenského kontextu (například národně-obrozenecké, nacistické či komunistické pojetí, rozdílný přístup české a německé historiografie apod.) a z dlouhodobé perspektivy se věnuje odkazu Karla IV. nejen z hlediska státnického a politického, ale také historického a kulturního.


Výstava v Křížové chodbě Karolina je pro veřejnost otevřena od 14. 5. do 31. 8. 2016, vždy út-ne od 10:00 do 18:00 hodin.


Novinkou pro návštěvníky je zařazení komentovaných prohlídek. Ty se konají vždy ve středu a ve čtvrtek 10:00-14:00 hodin. Cena vstupenky je 40 Kč za osobu, v případě školních skupin má pedagogický doprovod vstup zdarma. Prohlídku je nezbytné dopředu objednat, a to na emailu ExternĂ­ odkaz anna.kosatkova@ruk.cuni.cz.  


Pro dětské návštěvníky je nově k dispozici stolek s deskovou interaktivní hrou „Pán žalářů“, která je doplněna o pracovní listy a omalovánky.


Vstup na výstavu je po celou dobu konání ZDARMA. Stejně tak se vstupné neplatí do stálé expozice Muzea Univerzity Karloy, která se nachází ve sklepeních Karolina. Zpoplatněny jsou pouze komentované prohlídky.


Za správnost a kontakt:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: Mail Univerzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 50 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 700 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Podle průzkumu Reflex 2013 – 2014 Pedagogické fakulty UK vykazují absolventi UK dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším.
Poslední změna: 21. leden 2018 23:30 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám