Univerzita Karlova vyhlašuje soutěž Primus

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

ExternĂ­ odkaz www.cuni.cz


TISKOVÁ ZPRÁVA


Praha 29. června 2016 – Univerzita Karlova vyhlásila soutěž na podporu mladých vědeckých pracovníků pod názvem Primus. Cílem této soutěže je přilákat na univerzitu schopné mladé vědce ze zahraničí a také podpořit naše špičkové vědecké pracovníky při zakládaní nových vědeckých skupin a laboratoří.


Předkladatelem projektu se může stát každý zájemce, u kterého od úspěšného dokončení jeho doktorského studia neuplynulo více než 12 let. Úspěšní žadatelé poté dostanou příležitost realizovat vlastní nezávislý vědecký projekt se zapojením zejména studentů doktorského a magisterského studijního programu.


Žádosti formou jednoduché aplikace na webu se přijímají do 20. září 2016, se zahájením práce žadatelů, kteří uspějí v náročném hodnocení, se počítá od 1. ledna 2017. Projekty potrvají 3 roky s možností prodloužení o další dva. Prostředky na financování projektu budou společně poskytovat Univerzita Karlova a fakulta či ústav, kde bude projet realizován. V dlouhodobějším horizontu si Univerzita Karlova od soutěže Primus slibuje zvýšení úspěšnosti při předkládání žádostí o významné mezinárodní granty (např. ERC).


„Soutěž Primus komplementárně doplňuje již probíhající formy podpory akademických a vědeckých pracovníků na Univerzitě Karlově. Věříme, že tato soutěž přispěje ke zvýšení dynamiky vědecké práce a přinese nové výzvy nejen pro naše vědecké pracovníky a studenty, ale také pomůže vytvořit příznivé prostředí pro příchod mladých vědců a studentů ze zahraničí,“ uvedl prorektor UK pro vědeckou činnost Jan Konvalinka.


Další informace k projektu k dispozici ExternĂ­ odkaz zde.


Za správnost:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: Mail 


Univerzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 50 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 700 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Podle průzkumu Reflex 2013 – 2014 Pedagogické fakulty UK vykazují absolventi UK dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším.
Poslední změna: 21. leden 2018 23:30 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám