Zápis ze zasedání Ekonomické komise 16. března 2016Zápis ze zasedání EKONOMICKÉ komise AS UK ze dne 16. března 2016
Přítomni: doc. Ing. František Zahálka (FTVS), Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF), prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. (PřF), Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF), Prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. (PřF), Mgr. Martin Holý (HTF), ThDr. Jaroslav Hrdlička (HTF), Doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D. (2.LF), Mgr. Jan Chromý, Ph.D. (FF), PhDr. Petr Jüptner, Ph.D. (FSV), Mgr. Jan Kranát, Ph.D. (ETF), Prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc. (LF HK), Mgr. Jan Kříž (PřF), Mgr. Jakub Marek, Ph.D. (FHS), Ing. et Ing. Jiří Polívka (LF P), Mgr. Zdeněk Pressl (součásti),Mgr. Aleš Svoboda (FHS), Doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc. (FaF HK), Mgr. Samuel Zajíček (FF), Mgr. Martin Kuthan, Ph.D. (PřF)Doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc. (MFF), ThLic. Petr Šimůnek (RUK)


Omluveni: Bc. Tomáš Bederka (PedF)
Hosté: Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA (dále J. M. pan rektor), MUDr. Milan Prášil MBA (kancléř UK), Eliška Kryčerová (PedF), David Hurný (PřF)
Návrh programu:1. Návrh rozpočtu UK pro rok 2016


Doc. Ing. František Zahálka, předseda ekonomické komise, informoval o přijatých podnětech k Etickému kodexu.1. Návrh rozpočtu UK pro rok 2016


J. M. pan rektor představil rozpis dotací a příspěvků na UK v roce 2016. Sdělil, že se jedná o naplnění principů rozpisu dotací a příspěvků, o kterém ekonomická komise AS UK i AS UK jednal na svých zasedáních na začátku roku 2016. Řekl, že na žádné fakultě nebude použito kohezní pravidlo, protože žádná nepoklesla ve svém rozpočtu o víc než o jedno procento. Byl posílen rozpočet pro rektorát UK, zejména z důvodu toho, že narostla administrativa pro projekty OP VVV. Byly provedeny vnitřní audity na jednotlivých fakultách, posílen rozvoj internacionalizace, odbor vnějších vztahů, platy a odměny prorektorů a děkanů jednotlivých fakult. Tento materiál byl schválen kolegiem rektora i jeho rozšířenou částí. Dále sdělil, že v rozpočtu chybí 200 000 mil. korun o proti loňskému roku, nicméně probíhají jednání s ministryní, které vedou k možnému příslibu, že by se výše uvedených 200 000 mil. korun našlo a Univerzita by se tam dostala na stejná čísla, jako tomu bylo v minulém roce.


J. M. pan rektor představil návrh pro fakulty, které v souvislosti s vícero vlivy, avšak nikoliv z důvodu vlastního zapříčinění, tedy neekonomického jednání, postiženy pro ně nevýhodnými současnými pravidly. Navrhl univerzitní - mezifakultní solidární řešení, které nikterak nezasahuje do stanoveného rozpočtu. Navrhl, že u sedmi fakult, kterých se to týká, kde je pokles více než půl milionu by na 50% tohoto poklesu byly uvolněny prostředky z Mikuláše tzv. OP VVV, které fakulty budou čerpat na rozvojové projekty.Návrh usnesení:


„Ekonomická komise AS UK se seznámila s návrhem rozpočtu, který je v souladu s principy a nevznesla k němu žádné připomínky.


„Ekonomická komise AS UK projednala předložený návrh na podporu fakult, kde došlo k propadu a vyjadřuje mu podporu.


„Ekonomická komise AS UK doporučuje podporu fakult v oblasti prorůstových projektů.”


Schváleno


Tichým souhlasem.Zapsala:


Eliška Kryčerová, tajemnice Akademického senátu UK


Zápis ke stažení


Poslední změna: 21. leden 2018 23:39 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám