UK podpoří výstavbu Svatovítských varhan sbírkou


V Praze dne 4. 10. 2016


Vážené paní děkanky, vážení pánové děkani,

vážené paní senátorky, vážení pánové senátoři,

vážení členové akademické obce,

vážené studentky, vážení studenti,

milé kolegyně, milí kolegové,


Svatovítskou katedrálu, založenou císařem a králem Karlem IV., budovaly snad všechny generace našich předků. Zdánlivě byla dokončena v roce 1929, ale práce na portálech a vnitřním vybavení se protáhly až do 60. let 20. století.


Katedrála však dodnes postrádá to podstatné – varhany. Proto se pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka obrátil na Nadační fond Bohemian Heritage Fund, který sdružuje soukromé mecenáše české kultury, o součinnost při pořízení nového nástroje. Nadační fond pomohl zorganizovat Společenství Svatovítské katedrály, v němž jsou zastoupeny osobnosti (k nimž patří i rektor Univerzity Karlovy), jež výstavbu nových varhan podporují. Toto společenství se obrátilo na přední vědecké a kulturní instituce české země, tedy i na Univerzitu Karlovu, s prosbou o finanční příspěvek.


Nadačnímu fondu se díky sponzorským darům již podařilo získat tolik finančních prostředků, že může započít hlavní fázi projektu. Na účtu Nadačního fondu Svatovítské katedrály je v tuto chvíli téměř 14,5 mil. Kč. Nadační fond připravuje zadávací dokumentaci, aby mohl přikročit k výběru výrobce varhan a mohly tak začít práce na jejich stavbě. Odborná komise vybrala užší skupinu varhanářských firem, které budou osloveny, aby připravily konkrétní návrhy. Existuje již definitivní požadovaná podoba nástroje. Komise bude posuzovat uměleckou, technickou, ale i ekonomickou stránku nabídek. Jistou roli bude hrát také termín dodání varhan, protože nejzazším termínem je 28. září 2019. Důležitým kritériem výběru bude kvalita nástrojů, které již firmy vyrobily. Definitivní výběr zhotovitele, který nové varhany Svatovítské katedrály postaví na klíč, bude znám do konce letošního roku.


Převážnou část financování nových varhan ponese katolická církev a velké firmy, protože nové varhany takovéto velikosti představují částku v řádu desítek milionů korun.


Podrobnější informace lze nalézt na adrese www.svatovitskevarhany.com.


Univerzita Karlova podpoří výstavbu Svatovítských varhan sbírkou, z níž bude uhrazena jedna z větších varhanních píšťal. Prosím proto členy akademické obce Univerzity Karlovy, aby se k této akci připojili svými individuálními finančními příspěvky, a to na zvláštní bankovní účet univerzity číslo 909 999 389/0800. Vybrané prostředky budou potom předány Nadačnímu fondu.


S přátelským pozdravem   

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA


Originál dopisu v PDFPoslední změna: 4. říjen 2016 16:46 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám