Univerzita Karlova přijala postupy krizové komunikace a intervence při mimořádných událostech a krizových situacích v rámci studentské mobility

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha 11. ledna 2017 – V souvislosti s narůstajícím počtem mimořádných událostí a krizových situací ve světě připravila Univerzita Karlova soubor opatření, která pomohou při řešení případných situací v souvislosti se studentskou mobilitou.


Opatření je určeno všem jak studentům Univerzity Karlovy, kteří rámci programu Erasmus+ nebo meziuniverzitních dohod realizují svoji studijní cestu do zahraničí, tak i studentům, kteří na Univerzitu Karlovu přijíždějí studovat ze zahraničí. Univerzita Karlova tímto krokem reaguje na situace, kdy se studenti stanou obětmi závažné trestné činnosti nebo jsou zasaženi přírodní či antropogenní krizí a potřebují pomoci.


Všichni studenti Univerzity Karlovy, kteří se dostanou v průběhu svého zahraničního výjezdu do závažných krizových situací, mohou kontaktovat Univerzitu Karlovu prostřednictvím pravidelně kontrolovaných emailových adres ( pro vyjíždějící studenty a pro přijíždějící studenty ). Praktické informace o tom, jak postupovat při nenadálých událostech, jsou k dispozici na stránkách Univerzity Karlovy a v informačním letáku, který studenti obdrží před výjezdem do zahraničí a zahraniční studenti při svém příjezdu.


Od studentů UK vyžaduje například uzavření dostatečného zdravotního pojištění a nově registraci do systému Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (DROZD).ZA SPRÁVNOST:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail:Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 50 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 700 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Podle průzkumu Reflex 2013 – 2014 Pedagogické fakulty UK vykazují absolventi UK dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:35 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám