Na Univerzitě Karlově vzniklo Centrum celoživotního vzdělávání

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha 13. ledna 2017 – S příchodem nového roku vzniklo na Univerzitě Karlově Centrum celoživotního vzdělávání. Univerzita Karlova tímto krokem reaguje na stále se zvyšující požadavky na rozšiřování profesních znalostí a dovedností a změny na pracovním trhu.


Centrum celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy bude uskutečňovat vzdělávací programy s cílem zvyšovat kvalifikaci akademických i neakademických pracovníků na UK. Zároveň se bude starat o propagaci celouniverzitních i fakultních programů celoživotního vzdělávání mezi širokou odbornou i laickou veřejností.


„Programy celoživotního vzdělávání na univerzitě realizuje všech 17 fakult a některé další součásti. Ročně se na UK uskuteční přes 500 programů. Zájem o ně je mimořádný a ročně je navštíví více než 20 tisíc účastníků. Naší snahou je ještě více rozvinout nabídku programů, především se zaměříme na rozšíření nabídky v cizích jazycích,“ uvedla prorektora UK pro studijní záležitosti Milena Králíčková.


Nabídka programů celoživotního vzdělávání na UK je velice široká.  Zahrnuje krátkodobé i dlouhodobé programy, ale i další akce, např. exkurze, semináře, filmové projekce či diskuze. Programy se dělí se na zájmové (například přípravné programy k přijímacímu řízení či k maturitě, jazykové vzdělávání, letní školy, univerzita třetího věku) a zaměřené na výkon povolání (například vzdělávání lékařů, právníků, pedagogů).


Bližší informace o celoživotním vzdělávání na Univerzitě Karlově jsou k dispozici zde.
ZA SPRÁVNOST:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail:Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 50 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 700 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Podle průzkumu Reflex 2013 – 2014 Pedagogické fakulty UK vykazují absolventi UK dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám