ZÉTA

Program ZÉTA


Program TA ČR na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA je zaměřen na podporu spolupráce akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení studentů magisterských a doktorských programů VŠ a mladých výzkumných pracovníků ve věku do 35 let.


Program bude možné využít v rámci schématu ERA NET COFUND, resp. Marie Sklodowska Curie Actions COFUND Horizontu 2020, a to pro projekty v oblastech, které jsou v souladu se zaměřením programu.


Doba trvání programu se předpokládá v letech 2017 až 2025, tj. 9 let. Minimální délka řešení projektů v tomto programu je stanovena na 12 měsíců, maximální délka řešení projektů na 24 měsíců.


Veřejná soutěž v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji a inovacích (dále jen „veřejná soutěž“) na výběr projektů do programu vyhlašována od roku 2017 do roku 2021 se zahajováním poskytování podpory 2018 - 2022. V letech 2024 – 2025 budou probíhat aktivity související s vyhodnocením programu po ukončení všech projektů včetně období implementace dosažených výsledků do praxe.


Více o programu ZÉTA naleznete na stránkách TA ČR.3. VS programu ZÉTA - národní veřejná soutěž GENDER NET+ CALL 2017

Technologická agentura ČR vyhlásila dne 25. 10. 2018 národní veřejnou soutěž pro úspěšné české uchazeče ze společné mezinárodní výzvy Gender Net Plus Call 2017.


Aktuálně:


Vyhlášení výsledků 3. VS programu ZÉTA zveřejněno na stránkách TA ČR.


Soutěžní lhůta: 26. 10. 2018 - 7. 12. 2018

Hodnotící lhůta: 8. 12. 2018 - 31. 12. 2018


Prokázání způsobilosti uchazeče - Univerzity Karlovy - se v této 3. veřejné soutěži programu ZÉTA narozdíl od jiných VS TA ČR prokazuje zvlášť ke každému podávanému projektu čestným prohlášením. Toto čestné prohlášení vyplní a odešle v PDF datovou schránkou na TA ČR rektorát, a to v součinnosti s fakultou / součástí, která projekt podává a která rektorátu oznámí v předstihu akronym projektu s interní uzávěrkou do 5. 12. 2018.


Zadávací dokumentace (s. 7, čl. 2.1.6):

"Každý uchazeč doručí řádné prokázání způsobilosti v elektronické podobě kdykoliv v průběhu soutěžní lhůty dle bodu 1.3. V náležitosti zprávy v datovém poli „Věc” musí být uvedeno „3. VS programu ZÉTA - Gender Net Plus Call 2017 - národní výzva – prokázání způsobilosti uchazeče – akronym projektu“.


Více informací ke 3. VS programu ZÉTA na stránkách TA ČR.


2. veřejná soutěž programu ZÉTA


Vyhlášení 2. veřejné soutěže programu ZÉTA včetně zadávací dokumentace.


Soutěžní lhůta: 13. 9. 2018 - 25. 10. 2018


Hodnotící lhůta: 26. 10. 2018 - 28. 2. 2019


Výsledky 2. VS progamu ZÉTA budou zveřejněny na stránkách TA ČR do konce února 2019.1. veřejná soutěž programu ZÉTA


Soutěžní lhůta: 29. 3. 2017 - 10. 5. 2017


Hodnotící lhůta: 11. 5. 2017 - 31. 8. 2017


Výsledky 1. VS programu ZÉTA: podpořené projekty zveřejněné na stránkách TA ČR


Veškeré informace k této veřejné soutěži ve VaVaI jsou na stránkách Technologické agentury ČR.Poslední změna: 3. leden 2019 12:18 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám