ÉTA

Program ÉTA - Program aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu


Program ÉTA umožní podpořit projekty aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, jejichž cílem je zmírňování hrozeb a využívání příležitostí v kontextu současných i budoucích výzev 21. století.


Program ÉTA navazuje na program na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA, jehož poslední veřejná soutěž proběhla v roce 2015.


Úkolem programu je aktivizovat inovační potenciál společenských a humanitních věd. Toho bude dosaženo pomocí tří aspektů:

- podpory interdisciplinárního a transdisciplinárního propojování vědních oborů,

- propojení technické a netechnické složky ve výzkumu a inovacích

- a podpory vytěžení aplikačního potenciálu výstupů základního výzkumu


Cílem programu je posílení společenské a humanitní dimenze v aktivitách aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a uplatnění výstupů těchto aktivit v podobě nových nebo podstatně zdokonalených stávajících výrobků, postupů, procesů nebo služeb v oblastech:


• zvyšování kvality života člověka,

• podpory udržitelného prostředí pro život,

• posílení konkurenceschopnosti České republiky,

• zvýšení efektivity a kvality veřejných politik, veřejné správy a veřejných služeb.


Doba trvání programu je stanovená na 6 let.2. veřejná soutěž programu ÉTA


Vyhlášení 2. veřejné soutěže programu ÉTA včetně zadávací dokumentace:

zveřejněné na stránkách TA ČR.


Soutěžní lhůta: 10. 5. - do 21. 6. 2018.


Hodnotící lhůta: 22. 6. 2018 - 31. 10. 2018.


Výsledky 2. VS programu ÉTA:


Seznam projektů určených k podpoře: zveřejněn na stránkách TA ČR.


1. veřejná soutěž programu ÉTA


Technologická agentura ČR vyhlásila 1. veřejnou soutěž programu ÉTA


Soutěžní lhůta: 16. 8. - 27. 9. 2017

Výsledky 1.VS programu ÉTA:

Projekty přijaté do veřejné soutěže k podpoře.


Projekty nepřijaté do veřejné soutěže k podpoře.


Poslední změna: 25. leden 2019 15:35 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám