Navštivte veletrh Gaudeamus a seznamte se studiem na Univerzitě Karlově

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha 24. ledna 2017 – Univerzita Karlova bude i v letošním roce patřit k nejvýznamnějším vysokým školám, které se představí zájemcům o studium v rámci evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus v Praze. Univerzitu Karlovu budou stejně jako v minulých letech reprezentovat současní studenti. Veletrh se koná ve dnech 25. a 26. ledna 2017 na výstavišti PVA v Praze – Letňanech.  


Každá fakulta Univerzity Karlovy je na Gaudeamu zastoupena zástupci z řad studentů. Záměrem tohoto způsobu prezentace je především zprostředkovat zájemcům o studium přímé zážitky a zkušenosti se studiem od stávajících studentů. Návštěvníci univerzitního stánku se zde inspirovat při volbě svého dalšího studia či se dozvědět kompletní informace o studijní nabídce největší české univerzity.


V rámci doprovodných programů Věda pro život se na Gaudeamu představí 1. Lékařská fakulta, Matematicko-fyzikální fakulta, Právnická fakulta, Přírodovědecká fakulta, Lékařská fakulta Hradec Králové, Lékařská fakulta Plzeň, Filozofická fakulta a Fakulta sociálních věd. Představeny budou nejnovější vědecké poznatky a jejich aplikace v praxi, přírodní jevy, chemické pokusy a mnohé další. Veškeré zajímavosti si budou moci návštěvníci sami vyzkoušet.


Na setkání s Matematicko-fyzikální fakultou se návštěvníci například dozvědí zajímavosti ze světa počítačové grafiky, Právnická fakulta připravila simulovaný soudní spor, zájemci o medicínu si u prezentace medicínských fakult budou moci na figuríně vyzkoušet, jaké je to být chirurgem, jak se dává první pomoc či se něco dozvědět o moderních metodách odvykání kouření. Přírodovědecká fakulta UK pozve zájemce do světa demografie a geografie a v neposlední řadě Filozofická fakulta UK seznámí veřejnost s aktuálními trendy v oblasti vyhledávání informací.


Hlavní prezentace Univerzity Karlovy se budou konat po oba dny od 11 hodin. Veletrh je po oba dny otevřen od 8.00 do 16.00 hodin. Kompletní program expozice Univerzity Karlovy je k dispozici zde.ZA SPRÁVNOST:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail:Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 50 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 700 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Podle průzkumu Reflex 2013 – 2014 Pedagogické fakulty UK vykazují absolventi UK dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:35 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám