Zápis ze zasedání Předsednictva AS UK ze dne 3. února 2017

Přítomní členové předsednictva:

Tomáš Nigrin, František Zahálka, Josef Staša, Zuzana Moťovská, David Hurný, Peter Korcsok


Přítomní hosté:

Soňa Mikulová, tajemnice Legislativní komise AS UK

Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK


Program:

 1. Předsednictvo AS UK projednalo termíny zasedání AS UK v letním semestru 2016/2017. Zasedání AS UK se budou konat 31. března 2017, 2. června 2017, 23. června 2017.

 2. Předsednictvo AS UK schválilo jako extramurální členy Legislativní komise AS UK MUDr. Josefa Fontanu (3. LF), Mgr. Samuela Zajíčka (FF), Lukáše Kostínka (PF), Doc. JUDr. PhDr. Jana Wintra, Ph.D. (PF), Mgr. Romana Šolce (PřF), Mgr. Kateřinu Volnou (FF) a JUDr. Jana Wagnera (RUK).

 3. Předsednictvo AS UK schválilo jako extramurální členy Sociální komise AS UK MUDr. Josefa Fontanu (3. LF), Mgr. et Bc. Michala Zimu (PřF), Lukáše Kostínka (PF), Mgr. Tomáše Masaříka (MFF), Mgr. Jana Kretschmera (PřF), Bc. Marcela Ladku (FSV), Daniela Mencla (FF), Bronislava Poula (FF) a Elen Galstyan (FSV).

 4. Předsednictvo AS UK schválilo jako extramurální členy Ekonomické komise AS UK MUDr. Josefa Fontanu (3. LF), Mgr. Martina Kuthana, Ph.D. (PřF), Lukáše Kostínka (PF), Mgr. Samuela Zajíčka (FF), doc. RNDr. Miloše Rottera, CSc.  (MFF) a ThLic. Petra Šimůnka (RUK).

 5. Předsednictvo AS UK schválilo jako extramurální členy Studijní komise AS UK MUDr. Josefa Fontanu (3. LF), Mgr. et Bc. Michala Zimu (PřF), Lukáše Kostínka (PF), Mgr. Tomáše Masaříka (MFF), Bc. Marcela Ladku (FSV), Kamila Řehořová (PřF), Barboru Ohnoutkovou (PF) a Daniela Mencla (FF).

 6. Předsednictvo AS UK schválilo jako extramurální členy Ediční komise AS UK MUDr. Josefa Fontanu (3. LF), Mgr. et Bc. Michala Zimu (PřF), Lukáše Kostínka (PF), Martina Samka (PF), Annu Kalašnikovovou (PF), Annu Matouškovou (PF), Mgr. Tomáše Masaříka (MFF), Elišku Kryčerovou (PedF) a Elen Galstyan (FSV).

 7. Předsednictvo AS UK schválilo jako extramurálního člena Petiční komise AS UK Mgr. Samuela Zajíčka (FF).

 8. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí resignaci Dalibora Neckáře (PedF) a vyzývá členy AS UK k nominaci možných členů do Komise pro přidělování startovacích bytů do 14. března 2017, do 12:00 hodin (na mail kanceláře AS UK): senat@cuni.cz.

 9. Předsednictvo AS UK pověřuje výkonem funkce tajemnice Legislativní komise AS UK PhDr. Soňu Mikulovou Ph.D. (FSV) do konce února 2017 a výkonem funkce tajemnice AS UK Elišku Kryčerovou (PedF) do konce mandátu stávajícího Předsednictva AS UK.

 10. Předsednictvo AS UK pověřuje PhDr. Tomáše Nigrina, Ph.D. (FSV), předsedu AS UK, a JUDr. Ing. Josefa Stašu, CSc. (PF), předsedu Legislativní komise AS UK, aby seznámili děkany, děkanky, předsedy, předsedkyně fakultních senátů jednotlivých fakult UK s doporučeným harmonogramem projednávání a schvalování vnitřních předpisů fakult UK.

 11. Příští zasedání Předsednictva AS UK se bude konat 22. února 2017 od 17 hodin na sekretariátu AS UK.


PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

předseda AS UKZapsala:

Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK

Zápis ke stažení

Poslední změna: 21. leden 2018 23:37 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám