Na Univerzitě Karlově zahajují činnost tři centra excelence v oblasti materiálového výzkumu

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha 7. února 2017  - Na Přírodovědecké fakultě UK a Matematicko-fyzikální fakultě UK zahájila činnost tři nová centra excelence pro oblast materiálového výzkumu. Centra by měla přispět k výzkumu a vývoji nových materiálů a nanomateriálů, které budou využity v medicíně, či nanotechnologiích.


Na Přírodovědecké fakultě UK vzniklo Centrum pro cílenou syntézu a aplikace perspektivních materiálů (CUCAM). Centrum se zaměřuje na výzkum a vývoj nových materiálů pro adsorpční, katalytické, optické a medicinální aplikace. Centrum se bude zabývat přípravou nových materiálů s vhodnými aplikačními vlastnostmi pomocí netradičních metod syntézy. Centrum je vedeno Prof. Russellem E. Morrisem z University v St. Andrews ve Skotsku, který je mezinárodně uznávanou autoritou v oblasti syntézy, charakterizace a využití porézních materiálů.


Na Matematicko-fyzikální fakultě byla vytvořena dvě centra – MATFUN a NanoCent. Centrum MATFUN bude zkoumat základní fyzikální principy materiálů s magnetickou tvarovou pamětí. Kromě základního výzkumu bude cílem nalézt takové materiály, které najdou využití v praxi. Vědecký tým bude pracovat pod vedením špičkového vědce Ing. Ladislava Straky, DSc. s jasným a přesně definovaným vědeckým zaměřením a umožní též rozvoj strategických partnerství s předními evropskými laboratořemi i přenos unikátních znalostí ze zahraničí.


V nově založeném centru NanoCent budou působit vědci zkoumající nanomateriály využitelné pro pokročilé aplikace. Výzkum bude směrován na vývoj a studium materiálů využitelných v chemii povrchů, energetických aplikacích, mikroelektronice či biomedicínských aplikacích. Výzkumné centrum, které povede RNDr. Milan Dopita, Ph.D., výrazným způsobem rozšíří výzkum nanomateriálů na MFF UK a bude rozvíjet spolupráci jak se špičkovými vědeckými týmy v zahraničí, tak s tuzemskými průmyslovými podniky.


Všechna tři centra excelence byla podpořena finančními prostředky výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy OP VVV pro Podporu excelentních výzkumných týmů.


ZA SPRÁVNOST:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail:


Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 50 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 700 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Univerzita Karlova je podle nezávislého hodnocení Střediska vzdělávací politiky za rok 2016 nejlépe hodnocenou vysokou školou v ČR. Matematicko-fyzikální fakulta UK pak byla ohodnocena jako nejlepší fakulta. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším.
Poslední změna: 21. leden 2018 23:35 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám