Zápis ze zasedání Předsednictva AS UK 21. března 2017

Přítomní členové předsednictva:

Tomáš Nigrin, František Zahálka, Josef Staša, David Hurný, Peter Korcsok


Omluveni:

Zuzana Moťovská


Přítomní hosté:

Tomáš Zima, J. M. pan rektor UK

Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK

Milan Prášil, kancléř UK

Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK

Eliška Kadlecová, tajemnice Legislativní komise AS UK

Tereza Svobodová (RUK)


Program

 1. J. M. pan rektor informoval předsednictvo AS UK o setkání s Akademií věd a o chystaném modelu financování vysokých škol. Dále sdělil, že zákon o vědě je v současné době v připomínkovém řízení. V souvislosti s Metodikou 17+ uvedl, že na ní v současné době pracuje expertní skupina. Následně řekl, že během zítřejšího dne lze očekávat zbylá data k rozpočtu UK a žádá, aby v příštích letech s ohledem k procesu zpracování dat byl rozpočet UK projednáván v první polovině dubna. Závěrem informoval o jednotlivých změnách OR a změnách v oblasti vybírání úhrad od studentů, které budou provázeny jednáním Sociální komise AS UK. Na těchto zasedáních bude dále projednána otázka sociálních stipendií, prospěchových stipendií a ubytovacích stipendií.

 2. Předsednictvo AS UK projednalo opožděné dodání podkladů pro výpočet Rozpočtu UK a žádá Ekonomickou komisi AS UK a fakulty o zrychlené projednání.

 3. Předsednictvo AS UK se seznámilo s doručenou poštou. Předsednictvo AS UK projednalo dopis Mgr. Karla Světničky (PF).

 4. Předsednictvo AS UK projednalo Vyhlášení volby kandidáta na funkci rektora UK a časový plán zasedání AS UK v zimním semestru 2017/2018. Zasedání AS UK se budou konat dne 6. října 2017, 20. října 2017, 10. listopadu 2017, 15. prosince 2017, 19. ledna 2018 a 2. února 2018.

 5. Předsednictvo AS UK projednalo plán nominací do Hodnotící komise a do Kontrolní komise dle Pravidel podpory zájmové činnosti a vyzvalo Ekonomickou komisi AS UK a Sociální komisi AS UK k nominaci svých zástupců.

 6. Předsednictvo AS UK se seznámilo s podkladovými materiály pro zasedání AS UK konaného dne 31. března 2017.

 7. Předsednictvo AS UK projednalo program zasedání AS UK konaného dne 31. března 2017.

 8. Předsednictvo AS UK pověřilo správou facebookového účtu AS UK Lukáše Kostínka (PF).

 9. Předsednictvo AS UK schválilo jako člena Petiční komise AS UK doc. Petra Slámu, Th.D. (ETF).

 10. Předsednictvo AS UK schválilo jako extramurální členku Ediční komise AS UK PhDr. Hanu Urychovou (IPSC).

 11. Předsednictvo AS UK schválilo jako extramurální členku Sociální komise AS UK Elišku Kryčerovou (PedF).

 12. Předsednictvo AS UK schválilo jako extramurální členy Studijní komise AS UK Martina Pehra (1. LF) a Adama Lázničku (2. LF).

 13. Příští zasedání Předsednictva AS UK se bude konat 31. března 2017 od 9:00 hodin na sekretariátu AS UK.


PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

předseda AS UK


Zapsala:

Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK


Zápis ke staženíPoslední změna: 21. leden 2018 23:37 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám