Zápis ze zasedání Studijní komise AS UK 14. března 2017

Přítomni:

Ing. Pavel Grepl (ÚVT), Jiří Hudeček (PřF), prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prorektorka pro studijní záležitosti, Eliška Kryčerová (PedF), Mgr. Jan Kříž (PřF), Vojtěch Kubíček (PřF), Bc. Marcel Ladka, B. A. (FSV), Adam Láznička (2. LF), Martin Maňásek (ÚVT), Martin Pehr (1. LF), Jana Rubešová (PřF), Michal Říha (PF), Miroslav Sojka (PF).


Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, přivítal všechny přítomné a sdělil, že tato schůze nese formální označení Fórum uživatelů SIS a je zastřešena Studijní komisí AS UK. Vysvětlil, že se jedná o příležitost k získání hodnotné zpětné vazby přímo od koncových uživatelů, která bude zohledněna v rámci transformace SISu. Závěrem uvedl, že se jedná o první setkání, které bude následováno dalšími a předal slovo zástupcům ÚVT.


Martin Maňásek (ÚVT) a Ing. Pavel Grepl (ÚVT) postupně zodpověděli dotazy, které byly doručeny v rámci formuláře Uživatelů SIS. Následně seznámili přítomné hosty s chystanou podobou Studijního informačního systému. Ze sdělených informací vyplynulo, že je v tuto chvíli téměř připraven nový vzhled Studijního informačního systému, který bude postupně implementován v horizontu jednoho roku a nabídne možnost větší personalizace či responzivního prohlížení.


Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, otevřel diskuzi k nové podobě SISu.


Do diskuze se zapojili: Ing. Pavel Grepl (ÚVT), prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prorektorka pro studijní záležitosti, Eliška Kryčerová (PedF), Mgr. Jan Kříž (PřF), Bc. Marcel Ladka, B. A. (FSV), Adam Láznička (2. LF), Martin Maňásek (ÚVT), Jana Rubešová (PřF), Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK.


Z diskuze vyplynuly následující doplňující informace: Harmonogram spuštění nového SISu, bude rozdělen do tří částí, z nichž první proběhne během letních měsíců 2017. Přesné určení data bude zohledněno v souvislostí s mírou zatížení SISu na jednotlivých fakultách UK, které budou za včas upozorněny. Plné provedení přechodu na nový SISu bude ukončeno během začátku roku 2018. Během celého procesu bude paralelně fungovat stará i nová podoba SISu v závislosti na postupném přechodu z jednoho systému na druhý.


Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, poděkoval za sdělené informace zástupcům ÚVT a otevřel diskuzi k úpravám nastavení u stávajícího SISu.


Do diskuze se zapojili: Ing. Pavel Grepl (ÚVT), prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prorektorka pro studijní záležitosti, Eliška Kryčerová (PedF), Mgr. Jan Kříž (PřF), Bc. Marcel Ladka, B. A. (FSV), Adam Láznička (2. LF), Martin Maňásek (ÚVT), Jana Rubešová (PřF), Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK.


V rámci diskuze se řešilo především individuální nastavení dostupných modulů na jednotlivých fakultách a snaha o alespoň částečné sjednocení. Dále se jednalo o zjednodušení ovládání na učitelském profilu, především pak otázka konfigurovatelnosti a filtračních kriterii. V rámci diskuze se také hovořilo využití připravované mobilní aplikace v souvislosti s novým SISem, problematika tvorby uživatelských návodů SIS a notifikační upozornění pro studenty a učitele.

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prorektorka pro studijní záležitosti, poděkovala všem aktivně zapojeným za jejich za jejich pomoc a uvedla, že doufá v další spolupráci, kterou označila jako jednoznačně přínosnou a obohacující.


Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, ukončil zasedání, poděkoval všem přítomným za účast a podněty a přislíbil zařazení otázky nového rozhraní SIS na řádné zasedání studijní komise AS UK.


Zapsala: Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK


Za správnost: Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:40 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám