Na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové vznikl špičkový vědecký tým na výzkum v separačních vědách

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha, 12. dubna 2017 – Na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové zahájilo činnost nové centrum excelence pro oblast pokročilého výzkumu v separačních vědách. Ve výzkumném týmu, který získal z eurodotací 150 milionů korun, budou působit špičkoví vědci s mezinárodními zkušenostmi.


Vědecký tým působící pod označením STARSS a vedením profesora Petra Solicha pro svůj výzkum získal významnou finanční podporu z Operačního programu Výzkumu, vývoj a vzdělávání. Skupina badatelů využije peníze na pokročilý výzkum v separačních vědách, členem týmu se stane také profesor František Švec, uznávaný analytický chemik s dlouholetými zkušenostmi z nejprestižnějších vědeckých institucí v USA.


„Projekt si klade za cíl zavedení nových a rozvoj pokročilých separačních technik ze skupiny metod chromatografických, elektromigračních a metod pro úpravu vzorků před analýzou,“ vysvětlil garant projektu a proděkan FaF UK Prof. RNDr. Petr Solich, CSc. pro časopis Univerzity Karlovy iForum.


Díky financím budou moci královéhradečtí vědci ještě více rozšířit spolupráci s partnerskými zahraničními vědeckými institucemi a univerzitami. „V projektu máme zahrnuty tři strategické zahraniční partnery – a to australskou University of Melbourne, portugalskou výzkumnou instituci Requimte při University of Porto a španělskou University of Balearic Islands. S kolegy z těchto univerzit dlouhodobě spolupracujeme, podáváme společné granty, publikujeme, vyměňujeme si studenty i mladé vědecké pracovníky a hledáme mezinárodní prostředky pro další rozvoj spolupráce. Projekt STARSS nám umožní prohloubit a zintenzivnit tyto kontakty,“ upřesnil pro iForum profesor Solich.


Pro více informací kontaktujte:


Prof. RNDr. Petr Solich, CSc.: ; petr.solich@faf.cuni.cz, tel.: 495 067 294
ZA SPRÁVNOST:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail:


Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 50 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 700 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Univerzita Karlova je podle nezávislého hodnocení Střediska vzdělávací politiky za rok 2016 nejlépe hodnocenou vysokou školou v ČR. Matematicko-fyzikální fakulta UK pak byla ohodnocena jako nejlepší fakulta. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:35 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám