Platforma Comenius vyjádřila jednotnou podporu systematickému navyšování rozpočtu regionálního i vysokého školství

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha, 18. dubna 2017 – Platforma Comenius, která sdružuje zástupce všech úrovní českého školství a sociálních partnerů, dnes podpořila snahu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové periodicky navyšovat školský rozpočet v příštích třech letech.


Platforma Comenius považuje české školství za jednotný systém, který je plně provázán – od mateřských škol přes školství základní až po vysoké školy – a který je dlouhodobě podfinancován.  Podle platformy je nezbytné, aby český vzdělávací systém byl ve všech svých oblastech stabilizován a byly vytvořeny podmínky pro jeho rozvoj, včetně zajištění dostatečných kapacit pro kvalitní a dostupné vzdělávání.


Účastníci tiskové konference proto stejně jako Tripartita podporují doprovodné usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2017, ve kterém žádá postupné navyšování výdajů kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Zároveň připomněli a ocenili, že snaha ministryně Valachové o systematické navyšování rozpočtu je vázána na jasné cíle a propojena s celou řadou opatření. Jak podotkl Jiří Zajíček, předseda Unie školských asociací ČR-CZESHA: „Systémové kroky, které v minulých měsících a týdnech podnikla paní ministryně se svým týmem, ukazují jasnou strategii a promyšlený plán. Ať už jde o reformu financování regionálního školství, kariérní řád, podporu odborného vzdělávání a v neposlední řadě pak snahu zvyšovat platy pedagogů a vyučujících na všech úrovních.“ Místopředseda České konference rektorů Karel Melzoch doplnil: „Bez zvýšení rozpočtu české vysoké školy nemohou výrazně zlepšit ohodnocení učitelů a dosahovat stejného tempa růstu kvality jako jiné země.“


Zástupci platformy Comenius si uvědomují, že fungující školství je hlavní motor rozvoje společnosti, ekonomiky, průmyslu i inovací. „Věříme, že investice do vzdělání patří mezi ty nejsmysluplnější, a proto navýšení státního rozpočtu podporujeme. Za Svaz průmyslu a dopravy bychom chtěli zdůraznit potřebu investovat do podpory technických a přírodovědných oborů, podpory digitálních kompetencí žáků a změny související s konceptem Průmyslu 4.0.,“ konstatovala Milena Jabůrková, členka představenstva Svazu průmyslu a dopravy.


Platforma Comenius dále vyjádřila přesvědčení, že vláda periodické navýšení rozpočtu podpoří a že nedostatek financí, který české školství dlouhodobě poškozuje, bude napraven. Bez toho nebude možné systémové změny naplnit.


Tiskové konference se zúčastnili:


Mgr. Milena Jabůrková, MA, členka představenstva Svazu průmyslu a dopravy

Prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor VŠCHT, místopředseda ČKR        

Mgr. Markéta Seidlová, místopředsedkyně ČMOS PŠ   

Mgr. Hana Stýblová, prezidentka Asociace ředitelů základních škol                      

Ing. Jiří Zajíček, předseda Unie školských asociací ČR


ZA SPRÁVNOST:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail:


Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 50 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 700 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Univerzita Karlova je podle nezávislého hodnocení Střediska vzdělávací politiky za rok 2016 nejlépe hodnocenou vysokou školou v ČR. Matematicko-fyzikální fakulta UK pak byla ohodnocena jako nejlepší fakulta. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:35 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám