Zasedání Petiční komise AS UK dne 31. března 2017


Přítomni: Prof. MUDr. Valér Džupa, CSc. (3. LF), PhDr. Libor Flemr, Ph.D. (FTVS), Doc. Dr. Věra Hoffmannová (součásti), Mgr. Jakub Marek, Ph.D. (FHS), Doc. Petr Sláma, Th.D. (ETF)


Hosté: Mgr. Bc. Eliška Kadlecová (PF)
Petiční komise přijala ve věci podnětu Mgr. Romana Šolce z 11. 9. 2016 následující usnesení:


Na základě zjištěných faktů se Petiční komise může domnívat, že pan děkan ThLic. Dr. Prokop Brož se vůči dr. Jaroslavu Lormanovi diskriminačně nezachoval, neboť postupoval s vědomím závazků a povinností vyplývajících pro vyučující KTF UK ze Statutu KTF UK a z Apoštolské konstituce Sapientia Christiana. Petiční komise se v tomto stanovisku opírá i o absenci faktů, z nichž by bylo možné soudit, že dr. Lorman toto řešení odmítl a nesouhlasil s ním. Petiční komisi se stanovisko dr. Lormana přes opakované pokusy získat nepodařilo.


Petiční komise však současně odmítá existenci dvojího výkladu diskriminace osob homosexuální orientace na Univerzitě Karlově. V konkrétním případě dr. Lormana byl postup děkana KTF UK pokusem o kompromis mezi oběma výklady. Pokud bychom však nebrali v potaz ty závazky, které vyplývají pro děkana KTF UK ze Statutu fakulty vzhledem ke katolické církvi, pak by tento postup diskriminační byl.


Petiční komise si je vědoma, že nemůže vstupovat do právních a mravních vazeb KTF UK a katolické církve. Domníváme se však, že Univerzita Karlova by měla deklarovat svou samosprávnost tím, že v případě konfliktu mezi dvěma morálními závazky upřednostní etické standardy Univerzity. Pokud by v důsledku takového konfliktu došlo k postižení člena akademické obce UK, měla by odpovídající fakulta či součást nalézt postižené osobě srovnatelné uplatnění.


Petiční komise současně vyzývá vedení KTF UK, aby, ať již samostatně či v součinnosti s vedením UK, nalezlo uplatnění pro dr. Lormana v rozsahu odpovídajícímu jeho dřívějšímu zařazení.


Přijato poměrem hlasů 5 (pro) - 0 (proti) - 0 (zdržel/a se)


Zápis ke stažení zde.
Poslední změna: 21. leden 2018 23:40 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám