Zápis ze zasedání Předsednictva AS UK ze dne 2. června 2017

Přítomní členové předsednictva:

Tomáš Nigrin, Josef Staša, David Hurný, Peter Korcsok


Omluveni:

František Zahálka, Zuzana Moťovská

Přítomní hosté:

Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK

Eliška Kadlecová, tajemnice Legislativní komise AS UK


Program

  1. Předsednictvo AS UK se seznámilo s doručenou poštou.

  2. Předsednictvo AS UK schválilo jako členku Studijní komise AS UK Mgr. Helenu Houškovou (RUK).

  3. Předsednictvo AS UK projednalo podání podnětu Etické komisi UK.

  4. Příští zasedání Předsednictva AS UK se bude konat 13. června 2017 od 17:00 hodin na sekretariátu AS UK.


PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

předseda AS UKZapsala:

Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK


Zápis ke staženíPoslední změna: 21. leden 2018 23:37 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám