Zápis ze zasedání Předsednictva AS UK ze dne 13. června 2017

Přítomní členové předsednictva:

Tomáš Nigrin, Josef Staša, František Zahálka, Zuzana Moťovská, David Hurný, Peter Korcsok


Omluveni:

Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK

Přítomní hosté:

Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK

Milan Prášil, kancléř UK

Eliška Kadlecová, tajemnice Legislativní komise AS UK


Program

  1. Předsednictvo AS UK se seznámilo s doručenou poštou.

  2. Paní kvestorka informovala předsednictvo AS UK o Rozpisu dodatečného příspěvku poskytnutého UK v květnu 2017.

  3. Předsednictvo AS UK projednalo stanoviska fakult a pozměňovací návrhy k navrhované změně Stipendijního řádu UK (č. j. 167/a/2017) a k navrhované změně Studijního a zkušebního řádu UK (č. j. 167/b/2017).

  4. Příští zasedání Předsednictva AS UK se bude konat 23. června 2017 od 9:00 hodin na sekretariátu AS UK.


PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

předseda AS UKZapsala:

Eliška Kadlecová, tajemnice Legislativní komise AS UK

Zápis ke staženíPoslední změna: 21. leden 2018 23:37 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám