Opatření rektora č. 46/2017

Název:

Nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty na Univerzitě Karlově

K provedení:

Zákona č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, v znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 209/2004 Sb., o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty

Účinnost:

1. července 2017


Nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty na Univerzitě Karlově

Čl. 1

  1. Univerzita Karlova v Praze (dále jen „univerzita“) může nakládat s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, a to na základě příslušného oprávnění.

  2. K nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty může docházet na těch fakultách, kde je takové nakládání zapotřebí ke vzdělávací, vědecké nebo výzkumné činnosti.


Čl. 2

Ve věci nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty jednají za univerzitu děkani fakult, kteří jsou k tomu písemně zmocněni rektorem.


Čl. 3

  1. Žádost o udělení povolení pro uzavřené nakládání, povolení pro uvádění do životního prostředí nebo o zápis do Seznamu pro uvádění do oběhu anebo oznámení o uzavřeném nakládání podává za univerzitu děkan příslušné fakulty.

  2. Za plnění všech povinností v souvislosti s nakládáním s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty uložených zákonem č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, v platném znění (dále jen „zákon“) a souvisejícími právními předpisy zodpovídá rektorovi děkan příslušné fakulty.

  3. Přehledy o geneticky modifikovaných organismech a závěrečné zprávy zasílá fakulta též v kopii rektorovi.

  4. Případný vznik havárie je fakulta povinna neprodleně oznámit rektorovi.


Čl. 4

Administrativní činnosti nezbytné k plnění úkolů univerzity podle zákona zabezpečuje Odbor pro vědu a výzkum rektorátu univerzity.


Čl. 5

  1. Děkani fakult, které nakládají s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty ke dni účinnosti tohoto opatření, oznámí tuto skutečnost rektorovi do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto opatření.

  2. Toto opatření nabývá účinnosti 1. července 2017.

  3. Opatření rektora č. 48/2014 se zrušuje.V Praze dne 28. června 2017

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor


.pdf ke stažení


Poslední změna: 21. leden 2018 23:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám