THÉTA

Program THÉTA na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

THÉTA je program zaměřený na podporu projektů jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro uplatnění v oblastech celospolečenského života obyvatel České republiky. Program přispěje k tomu, aby veřejné prostředky investované do aplikovaného výzkumu přinášely ekonomický či jiný společenský přínos z jejich realizace. Získané poznatky přispějí k definování faktorů a procesů, které určují a ovlivňují fungování a rozvoj české společnosti, v kontextu probíhající evropské integrace a světové globalizace v oblasti energetiky. Při realizaci tento program předpokládá především uplatnění projektů zaměřených na průmyslový výzkum a také podporu projektů s převahou experimentálního vývoje.


Cílem programu je přispět k transformaci a modernizaci energetického sektoru.


Podprogram 1 – Výzkum ve veřejném zájmu

- ke zkvalitnění řízení v odvětví energetiky ze strany veřejné správy a tvorby strategických a koncepčních dokumentů.

Podprogram 2 – Strategické energetické technologie

- k naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru v souladu se schválenými strategickými materiály

Podprogram 3 – Dlouhodobé technologické perspektivy

- k podpoře dlouhodobých technologických perspektiv v energetice, které budou realizovány prostřednictvím výzkumných a vývojových aktivit zejména výzkumných organizací


Doba trvání programu: 2018 až 2025, tj. 8 let

Délka řešení projektů: max. 8 let, v průměru 36 měsíců


Aktuálně:

2. veřejná soutěž programu THÉTA

Dne 17. 10. 2018 TA ČR vyhlásila 2. VS programu THÉTA.


Soutěžní lhůta: 18. 10. 2018 - 29. 11. 2018


Zadávací dokumentace ke stažení zde.


Změny oproti 1. veřejné soutěži:


Aplikační garanti:

- Pro podprogram 2 a podprogram 3 platí, že v případě, že bude uchazečem podnik, musí být interním aplikačním garantem a musí být součástí konsorcia.

- Další podmínky ohledně aplikačních garantů budou stanoveny v zadávací dokumentaci.


Nepřímé náklady:

- v 2. veřejné soutěži bude možné vykazovat buď metodou full cost nebo metodou flat rate do výše 20 % ze součtu skutečně vykázaných osobních nákladů a ostatních přímých nákladů příjemce v příslušném roce.


Prioritní výzkumné cíle:

- budou aktualizovány v rámci diskuze s vybranými subjekty státní správy.


Více informací k vyhlašované 2. VS programu THÉTA na stránkách TA ČR.


1. veřejná soutěž programu THÉTA

Vyhlášení 1.VS programu THÉTA: na stránkách TA ČR.

Soutěžní lhůta: 1. 11. 2017 - 9. 1. 2018.

Hodnotící lhůta: 10. 1. 2018 - 31. 5. 2018.


Vyhlášení výsledků 1. VS programu THÉTA: projekty určené k podpořePoslední změna: 18. říjen 2018 10:43 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám