Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 25. září 2017

Přítomní členové předsednictva:

Tomáš Nigrin, Josef Staša, Zuzana Moťovská, David Hurný, Peter Korcsok


Omluveni:

Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK

Přítomní hosté:

Tomáš Zima, J. M. pan rektor

Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK

Milan Prášil, kancléř UK

Eliška Kadlecová, tajemnice Legislativní komise AS UK


Program

  1. Předsednictvo AS UK se seznámilo s doručenou poštou.

  2. J. M. pan rektor informoval Předsednictvo AS UK o plánovaném Týdnu pro vzdělanost a aktuálním stavu jednání reprezentace vysokých škol s Vládou ČR.

  3. Předsednictvo AS UK se seznámilo s podkladovými materiály pro zasedání AS UK konané dne 6. října 2017.

  4. Předsednictvo AS UK učinilo rozhodnutí o zveřejňování materiálů dle č. 137/2016 Sb.

  5. Předsednictvo AS UK projednalo program zasedání AS UK konaného dne 6. října 2017.

  6. Předsednictvo přijalo usnesení o delegaci zástupce FF UK v Radě vysokých škol.

  7. Předsednictvo AS UK projednalo organizační záležitosti k volbě kandidáta na funkci rektora.

  8. Předsednictvo AS UK předpokládá, že představení kandidátů na funkci rektora akademické obci, které se uskuteční dne 12. 10. 2017, bude započato v 15:00 hod a skončeno bude v 19:00 hod a vystoupení každého kandidáta bude limitováno 20 minutami. Spolu s pozvánkou budou zveřejněna přesná pravidla debaty.

  9. Příští zasedání Předsednictva AS UK se bude konat 6. října 2017 od 09:00 hodin na sekretariátu AS UK.


PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

předseda AS UK


Zapsala:

Eliška Kadlecová, tajemnice Legislativní komise AS UK

Zápis ke staženíPoslední změna: 21. leden 2018 23:37 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám