Startuje třetí ročník Juniorské univerzity UK. Zájem středoškoláků byl stejně jako v uplynulých letech značný

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha 20. září 2017 – Univerzita Karlova v pondělí 25. září zahajuje třetí ročník Juniorské univerzity. Dvě stovky studentů ze středních škol se po následující tři měsíce budou moci zúčastnit přednášek vybraných fakult, prohlédnout si historické univerzitní budovy a získat podrobné informace o studiu na nejstarší české univerzitě.


Univerzita Karlova si pro zájemce stejně jako v uplynulých letech připravila dvě zaměření – humanitně-společenské a přírodovědně-lékařské. Přední univerzitní odborníci studenty v rámci populárně-naučných přednášek seznámí s aktuálními výsledky v oblasti vědy a výzkumu. Studenti také získají řadu zajímavých informací o Univerzitě Karlově. „V letošním roce nás opět velmi potěšil zájem středoškoláků o naši Juniorskou univerzitu. Její kapacita byla naplněna téměř ihned po zahájení registrace. Řada zájemců se přitom opakovaně vrací“, uvedla prorektorka pro studijní záležitosti Milena Králíčková.


Třetí ročník Juniorské univerzity UK bude probíhat v období září–prosinec 2017 (přírodovědně-lékařské zaměření zahajuje 27. září) v prostorách pražského Karolina. Témata jsou průřezová – dle zaměření jednotlivých fakult a přizpůsobena věku středoškolských studentů. Účastníci se například dozví, proč je dobré znát právo, jak se píše kniha, jaká je funkce Starého zákona, jak se v současnosti léčí neplodnost, co zmohou moderní léky v léčbě rakoviny či jak se dá v akademickém prostředí podnikat. Juniorská univerzita se snaží simulovat reálné studium na vysoké škole, studenti obdrží index a po úspěšném absolvování i osvědčení o absolvování programu.


Třetí ročník Juniorské univerzity se stejně jako uplynulé těší výraznému zájmu středoškoláků. Kapacita 200 míst byla obsazena téměř ihned po spuštění registrace. Nejvíce zájemců je z Prahy a blízkého okolí, nechybí však ale ani zájemci ze vzdálenějších koutů republiky. Jedna pětina studentů se přihlásila již podruhé a téměř dvě desítky studentů se přihlásily na obě studijní zaměření. Studenti nejvíce oceňují velkou různorodost přednášek a možnost setkat se s mnoha významnými lidmi z řady vědeckých oborů.


Bližší informace o Juniorské univerzitě UK jsou k dispozici na webových stránkách www.juniorskauniverzita.cuni.cz.ZA SPRÁVNOST:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.cz


Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, nejrespektovanější mezinárodní žebříčky řadí UK mezi 2 % nejlepších světových univerzit. Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje téměř 50 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 630 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Univerzita Karlova je podle nezávislého hodnocení Střediska vzdělávací politiky za rok 2016 nejlépe hodnocenou vysokou školou v ČR. Matematicko-fyzikální fakulta UK pak byla ohodnocena jako nejlepší fakulta. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:35 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám