Zápis ze zasedání Studijní komise AS UK ze dne 6. října 2017


Přítomni: doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF), Jakub Horký (PF), PhDr. Karel Höfer (FSV), Mgr. Peter Korcsok (MFF), PaedDr. Eva Marádová, CSc. (PedF), David Megvinet (3. LF), Prof. MUDr. Radek Pudil, CSc. (LF HK), Mgr. Michal Říha (PF), Mgr. Aleš Svoboda (FHS), Mgr. Karel Šima, Ph.D. (FF), Mgr. Bc. Michal Zima (PřF), prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. (PřF)


Volba předsedy Studijní komise AS UK


Mgr. Bc. Michal Zima (PřF) navrhnul Mgr. Michala Říhu jako předsedu Studijní komise AS UK.


Návrh usnesení: „Studijní komise AS UK zvolila ze svého středu Mgr. Michala Říhu jako předsedu Studijní komise AS UK."


Přijato poměrem hlasů 12 (pro) – 0 (proti) – 0 (zdržel/a se).


Zapsala: Eliška Kadlecová, tajemnice Legislativní komise AS UK

Za správnost: Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK
Poslední změna: 21. leden 2018 23:40 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám