Tchajwanský mezinárodní žebříček vysokých škol: Univerzita Karlova v první dvoustovce světových univerzit

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha 11. října 2017 - Univerzita Karlova obhájila loňské umístění v dalším mezinárodním žebříčku vysokých škol. Podle nejnovějšího vydání Tchajwanského rankingu se stejně jako vloni umístila nejlépe ze všech českých vysokých škol, a to na konci druhé stovky univerzit. Nejlépe z českých vysokých škol se umístila i v širších oborových skupinách či jednotlivých hodnocených oborech.


Tchajwanský žebříček se soustřeďuje výhradně na vědeckou a tvůrčí činnost vysokých škol, přičemž ji hodnotí na základě bibliometrických indikátorů připravených z údajů uvedených v databázi Web of Science. Žebříček se prostřednictvím kvantitativních scientometrických ukazatelů snaží určit jak objem publikační činnosti, tak její kvalitu (např. H-index, výsledky v časopisech s oborově nejvyšším impakt faktorem), a to v dlouhodobém i krátkodobém horizontu.


V roce 2017 bylo v celkovém žebříčku hodnoceno celkem osm set univerzit z více než čtyř tisíc, které jsou zahrnuty v databázi Essential Science Indicators. Spolu s Univerzitou Karlovou na 197. místě se v žebříčku ještě umístila Masarykova Univerzita na sdílené 501-600. pozici.


Vedle celkového žebříčku byly rovněž publikovány žebříčky šesti oborových skupin a čtrnácti oborů přejatých z Web of Science, zcela stranou hodnocení tak zůstává celá oblast humanitních oborů. Hodnoceno je tři sta až pět set nejlepších univerzit. Univerzita Karlova bodovala ve čtyřech širších oborových oblastech a v sedmi oborech a obhájila tak své loňské pozice. Ze širších oborových skupin se umístila mezi dvěma sty nejlepšími světovými univerzitami, konkrétně v přírodních vědách,  klinické medicíně a zemědělských vědách, těsně za 200. místem skončila ve vědách o živé přírodě.


Sami zpracovatelé větší váhu kladou na oborové žebříčky, které hodnotí sevřenou a celistvou oblast vědecké činnosti. Univerzita Karlova se umístila nejlépe v následujících oborech: chemie (217. místo), vědy o životním prostředí – ekologie (173. místo), geovědy (181. místo), matematika (116. místo), farmakologie a toxikologie (171. místo), fyzika (134. místo) a botanika a zoologie (115. místo).  ZA SPRÁVNOST:


Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK


Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.cz


Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, nejrespektovanější mezinárodní žebříčky řadí UK mezi 2 % nejlepších světových univerzit. Univerzita má přes 8 000 zaměstnanců, z toho více než 4 600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje téměř 50 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 630 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Univerzita Karlova je podle nezávislého hodnocení Střediska vzdělávací politiky za rok 2016 nejlépe hodnocenou vysokou školou v ČR. Matematicko-fyzikální fakulta UK pak byla ohodnocena jako nejlepší fakulta. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším.
Poslední změna: 21. leden 2018 23:35 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám