Akademický senát UK zvolil Tomáše Zimu podruhé kandidátem na funkci rektora UK

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha 20. října 2017 - Akademický senát UK zvolil v prvním kole profesora MUDr. Tomáše Zimu, DrSc. podruhé kandidátem na funkci rektora Univerzity Karlovy. Návrh na jmenování rektorem bude prostřednictvím ministra školství předložen prezidentu republiky. Po jmenování bude rektor UK pokračovat ve svém úřadu. Délka funkčního období rektora je čtyři roky.


Profesor MUDr. Tomáš Zima, DrSc. získal hned v prvním kole 51 platných hlasů, protikandidát prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. z Přírodovědecké fakulty UK obdržel 17 platných hlasů. Volby se zúčastnilo 68 členů Akademického senátu Univerzity Karlovy.

Informace k volbám na stránkách AS UK zde:


http://www.cuni.cz/UK-8200.html


Akademický senát Univerzity Karlovy

Akademický senát Univerzity Karlovy je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem. Vznikl po listopadové revoluci 1989, kdy se na Univerzitě Karlově začal rodit moderní vysokoškolský život. Kroky ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy směřující k decentralizaci řízení vysokých škol z počátku ledna 1990 umožnily, aby na Univerzitě Karlově vznikla na základě zásad zákona o vysokých školách Akademická rada. Ta sestávala z delegátů 15 fakult. Prvním předsedou Akademické rady byl zvolen Ing. Ivan Wilhelm, CSc.


Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

(http://www.tomaszima.cz)

Dosavadní rektor Univerzity Karlovy, lékař, přednosta Ústavu klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice (VFN). Jeho specializací je klinická biochemie, vnitřní nemoci a léčba nemocí ledvin, nefrologie.ZA SPRÁVNOST:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.czUniverzita Karlova


Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, nejrespektovanější mezinárodní žebříčky řadí UK mezi 2 % nejlepších světových univerzit. Univerzita má přes 8 000 zaměstnanců, z toho více než 4 600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje téměř 50 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 630 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Univerzita Karlova je podle nezávislého hodnocení Střediska vzdělávací politiky za rok 2016 nejlépe hodnocenou vysokou školou v ČR. Matematicko-fyzikální fakulta UK pak byla ohodnocena jako nejlepší fakulta. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším.
Poslední změna: 21. leden 2018 23:35 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám