Univerzita Karlova opět boduje v žebříčku Best Global Universities. Ve čtyřech oborech patří mezi sto nejlepších světových pracovišť

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha 25. října 2017Univerzita Karlova patří podle mezinárodního žebříčku Best Global Universities mezi dvě stě nejlepších vysokých škol a padesát nejlepších fyzikálních pracovišť na světě.


Po nedávném úspěchu v Tchajwanském žebříčku je žebříček Best Global Universities (BGU) dalším prestižním mezinárodním srovnáním, které Univerzitu Karlovu řadí mezi dvě stě nejlepších světových vysokých škol. Žebříček BGU porovnává pracoviště na základě třinácti ukazatelů postihujících reputaci, kvalitu i intenzitu vědecké a výzkumné činnosti. Univerzita Karlova se spolu s německou Westfälische Wilhelms-Universität Münster umístila na 196. místě.


Vedle celkového žebříčku dosáhla Univerzita Karlova vynikajících výsledků rovněž v oborovém srovnání, kde se mezi nejlepšími umístila v osmnácti případech z celkem dvaceti dvou hodnocených oborů. Nejlepšího výsledku dosáhla univerzitní pracoviště ve fyzice, kde Univerzita Karlova podle výsledků žebříčku náleží mezi padesát nejlepších světových škol, mezi sto nejlepších patří dále v oborech matematika, resp. botanika a zoologie.


Tak jako v jiných mezinárodních žebříčcích silné mezinárodní postavení prokázala ekonomie, která se nachází těsně za hranicí první stovky, mezi dvě stě nejlepších dále patří pracoviště univerzity zabývající se astronomií, farmakologií a toxikologií, humanitními a uměnovědnými obory, imunologií, klinickou medicínou, mikrobiologií, molekulární biologií a genetikou, neurovědami a behaviorálními vědami, resp. vědami o životním prostředí a ekologií.


Žebříček Best Global Universities v letošním ročníku hodnotil činnost téměř 1 300 univerzit z celého světa, klasifikováno pak bylo 1 250 vysokých škol ze 74 zemí. Vedle Univerzity Karlovy se z českých vysokých škol v celkovém žebříčku umístily České vysoké učení technické v Praze, Univerzita Palackého v Olomouci, Masarykova univerzita, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Vysoké učení technické v Brně, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Česká zemědělská univerzita v Praze, v oborovém srovnání pak byly klasifikovány i Univerzita Pardubice a Mendelova univerzita v Brně.


Kompletní umístění Univerzity Karlovy v žebříčku Best Global Universities je k dispozici zde.ZA SPRÁVNOST:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel.: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.czUniverzita Karlova


Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 50 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 700 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Univerzita Karlova je podle nezávislého hodnocení Střediska vzdělávací politiky za rok 2016 nejlépe hodnocenou vysokou školou v ČR. Matematicko-fyzikální fakulta UK pak byla ohodnocena jako nejlepší fakulta. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším.
Poslední změna: 21. leden 2018 23:35 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám