Informační den UK: Informace o studiu i bohatý doprovodný program

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha 24. října 2017 – Univerzita Karlova opět připravila pro všechny zájemce o studium Informační den. Patnáctý ročník této akce se uskuteční v prostorách Přírodovědecké a 1. lékařské fakulty UK na pražském Albertově v sobotu 11. listopadu od 9 do 16 hodin. Vedle informací o možnostech studia čeká na návštěvníky též bohatý doprovodný program.


V průběhu akce se představí všech sedmnáct fakult univerzity. Zájemci o studium u jednotlivých stánků získají kompletní informace o nabídce studijních programů, kterých UK v současné době nabízí více než tři stovky. Zároveň se dozvědí podrobnosti o přijímacím řízení pro akademický rok 2018/2019, podmínkách studia, možnostech ubytování a množství dalších užitečných rad důležitých při rozhodování o podání přihlášky na vysokou školu.


V rámci Informačního dne bude po celou dobu probíhat bohatý doprovodný program, který je zaměřen na přípravné kurzy ke studiu na UK, na otázky ubytování a stravování, zájmovou činnost studentů či možnosti studijních pobytů v zahraničí. Návštěvníci jsou také zváni do Studentské kavárny na dvoře Purkyňova ústavu, kde si budou moci neformálně u kávy popovídat se současnými studenty jednotlivých fakult o jejich zkušenostech se studiem. Uchazeči se speciálními potřebami se budou moci dozvědět během celého dne potřebné informace o možnostech modifikovaného přijímacího řízení. Součástí doprovodného programu bude i tradiční komentovaná procházka kampusem na Albertově.


Novinkou letošního roku je představení projektu Science Slam – soutěže, při které se vědci stávají herci a populární formou stand-up výstupu prezentují veřejnosti své myšlenky a nadšení pro vědu. Více informací zde: http://scienceslam.cuni.cz.


Pro návštěvníky bude rovněž připravena prohlídka Chlupáčova muzea historie země a Botanické zahrady UK.


Informační den je pro všechny návštěvníky zdarma. Více informací naleznete na webové stránce www.informacniden.cuni.cz.

 


ZA SPRÁVNOST:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel.: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.cz


Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půlmilionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Studuje na ní více než 50 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 700 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Podle průzkumu Reflex 2013–2014 Pedagogické fakulty UK vykazují absolventi UK dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším.
Poslední změna: 21. leden 2018 23:35 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám