Opatření rektora č. 71/2017

Název:

Evidence programů celoživotního vzdělávání

K provedení:

čl. 3 odst. 4 Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy

Účinnost:

15. listopadu 2017


Evidence programů celoživotního vzdělávání

Čl. 1 - Evidence programu celoživotního vzdělávání

 1. Program celoživotního vzdělávání (dále jen „program“) vyhlašuje uskutečňovatel včetně jeho popisu.

 2. Uskutečňovatel založí program před jeho zahájením do Evidence programů celoživotního vzdělávání (dále jen „evidence“), která je součástí Studijního informačního systému.


Čl. 2 - Povinné položky evidence programu

 1. Uskutečňovatel založí program do evidence podle jeho zaměření, tj. zaměření zájmové nebo na výkon povolání. Při založení programu dle jeho zaměření lze zvlášť zvolit specifický program zaměřený zájmově, a to Univerzitu třetího věku.

 2. Povinné položky evidence všech programů jsou:

    a. 

  Název

    b. 

  Stav programu

    c. 

  Součást

    d. 

  Způsob výuky programu

    e. 

  Jazyk, v němž je program uskutečňován

    f. 

  Charakteristika programu

    g. 

  Studijní obor

    h. 

  Časový a obsahový plán programu

    i. 

  Podmínky přijímání zájemců

    j. 

  Podmínky absolvování programu

    k. 

  Počet kreditů1

    l. 

  Garant programu

    m. 

  Pracoviště garantující program

    n. 

  Pracoviště zajišťující uskutečnění programu

    o. 

  Otevírán v akademickém roce

    p. 

  Zahájení2

    q. 

  Délka programu (v semestrech/krátkodobý)

    r. 

  Rozsah3

    s. 

  Výše úplaty

    t. 

  Adresa pro doručení přihlášky

    u. 

  Kontaktní osoba – jméno, e-mailová adresa, telefon

    v. 

  Termín podání přihlášky do

 3. Povinné položky evidence programu zaměřeného na výkon povolání jsou dále:

    a. 

  Číslo akreditace udělené univerzitě/fakultě

    b. 

  Název instituce, která udělila akreditaci

    c. 

  Číslo akreditace programu, udělené univerzitě/fakultě

    d. 

  Kód ISCED

    e. 

  Požadované vstupní vzdělání

    f. 

  Údaje o účelu vzdělávání

    g. 

  Ustanovení zákona/vyhlášky pro osvědčení

    h. 

  Datum začátku konání programu

    i. 

  Kód zdroje financování


Čl. 3 - Účinnost

Toto opatření nabývá účinnosti dne 15. listopadu 2017.V Praze dne 10. listopadu 2017

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

. pdf ke stažení


Poznámky

1

Upřesnění: možné zvolit číselné nebo textové vyjádření.

2

Upřesnění: možné zvolit semestr nebo měsíc.

3

Upřesnění: uvést v hodinách celkem.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:23 
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám