Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 4. prosince 2017

Přítomní členové předsednictva:

Tomáš Nigrin, Josef Staša, František Zahálka, Peter Korcsok


Omluveni:

Zuzana Moťovská, David Hurný,


Přítomní hosté:

Tomáš Zima, J. M. pan rektor

Milan Prášil, kancléř UK

Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK

Eliška Kadlecová, tajemnice Legislativní komise AS UK


Program

 1. Předsednictvo AS UK se seznámilo s doručenou poštou.

 2. Předsednictvo AS UK se seznámilo s podkladovými materiály pro zasedání AS UK konané dne 15. prosince 2017.

 3. Předsednictvo AS UK učinilo rozhodnutí o zveřejňování materiálů dle č. 137/2016 Sb.

 4. Předsednictvo AS UK rozdělilo podkladové materiály pro zasedání AS UK k projednání jednotlivým komisím.

 5. Předsednictvo AS UK projednalo program zasedání AS UK konaného dne 15. prosince 2017.

 6. Předsednictvo AS UK se rozhodlo na základě ankety vzešlé ze zasedání AS UK dne 10. listopadu 2017 ke změně harmonogramu zasedání AS UK pro negativní stanovisko, pročež zůstává původní termín zasedání AS UK dne 2. února 2018.

 7. Předsednictvo AS UK nominovalo za delegáta UK do sněmu a předsednictva RVŠ PhDr. Tomáše Nigrina, Ph.D., předsedu AS UK.

 8. Předsednictvo AS UK nominovalo za delegáta UK do sněmu RVŠ Doc. Ing. Františka Zahálku, Ph.D. (FTVS).

 9. Předsednictvo AS UK nominovalo za delegáta UK do Studentské komory RVŠ Mgr. Bc. Michala Zimu (PřF).

 10. Předsednictvo AS UK nominovalo za náhradníka delegáta UK do Studentské komory RVŠ Štěpána Esterle (KTF).

 11. Předsednictvo AS UK schválilo doc. JUDr. Radima Boháče, Ph.D. (PF) za člena Ekonomické komise AS UK.

 12. Předsednictvo AS UK projednalo předběžné termíny zasedání AS UK v letním semestru 2017/2018. Zasedání AS UK se budou konat 2. března 2018, 6. dubna 2018, 11. května 2018, 15. června 2018.

 13. Předsednictvo AS UK projednalo předběžné termíny zasedání předsednictva AS UK v letním semestru 2018/2019. Zasedání předsednictva AS UK se budou konat 20. února 2018, 26. března 2018, 26. dubna 2018, 4. června 2018.

 14. Příští zasedání Předsednictva AS UK se bude konat 15. prosince 2017 od 09:00 hodin na sekretariátu AS UK.


PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

předseda AS UK


Zapsala:

Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK

Zápis ke staženíPoslední změna: 21. leden 2018 23:37 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám