Opatření rektora č. 77/2017

Název:

Závěrečné zprávy o činnosti Univerzitních výzkumných center v letech 2012-2017

K provedení:

Čl. 6, odst. 11 Zásad Univerzitních výzkumných center č. 43/2017

Účinnost:

2. ledna 2018

[zrušeno OR č. 43/2019 od 1.1.2020]


Závěrečné zprávy o činnosti Univerzitních výzkumných center v letech 2012-2017


Čl. 1 - Úvodní ustanovení

Tímto opatřením se v souladu s Opatřením rektora č. 43/2017 Zásady Univerzitních výzkumných center, čl. 6, odst. 11, stanoví způsob předkládání závěrečné zprávy o činnosti Univerzitního výzkumného centra v letech 2012-2017 (dále jen „UNCE“).


Čl. 2 - Způsob a termín předložení závěrečné zprávy

  1. Závěrečná zpráva se vyplňuje do předepsaného formuláře, který bude zveřejněn do konce roku 2017 na webových stránkách UK.

  2. Závěrečná zpráva se předkládá elektronicky ve formátu pdf a to zasláním na adresu .

  3. Termín pro závěrečné zprávy se stanovuje na 31. březen 2018.


Čl. 3 - Hodnocení závěrečné zprávy

  1. Všechny závěrečné zprávy budou předloženy k vyjádření příslušným dílčím komisím a následně Vědecké radě UK.


Čl. 4 - Závěrečná ustanovení

  1. Toto opatření nabývá účinnosti dne 2. ledna 2018.V Praze dne 21. prosince 2017


prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

. pdf ke stažení

Poslední změna: 20. prosinec 2019 14:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám