Zájem o kurzy v rámci Univerzity třetího věku na Univerzitě Karlově roste

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha 12. ledna 2018 – Zájem o kurzy nabízené v rámci Univerzity třetího věku rok od roku roste a stejně tak se zvyšuje počet nabízených kurzů. Vyplynulo to z výroční konference a valného shromáždění Asociace univerzit třetího věku, které hostila ve dnech 11. a 12. ledna Univerzita Karlova. Asociace sdružuje instituce nabízející vzdělávací aktivity na úrovni vysokoškolského vzdělávání určené seniorům.


Během dvoudenního setkání hovořili odborníci o minulosti, přítomnosti a budoucnosti seniorského vzdělávání. Shodli se, že pro současné seniory hraje možnost navštěvovat kurzy v rámci Univerzity třetího věku čím dál důležitější roli nejen při trávení volného času, ale i v rovině zlepšení a zkvalitnění života seniorů. Celoživotní vzdělávání na jedné straně přispívá k rozšiřování znalostí, dovedností a kompetencí absolventů, na straně druhé vede k upevnění jejich duševního a fyzického zdraví.


Univerzita třetího věku je na Univerzitě Karlově realizována již od roku 1987, kdy s těmito kurzy pro veřejnost začala 1. lékařská fakulta UK. V současné době nabízí v rámci Univerzity Karlovy programy U3V 16 fakult a také Ústřední knihovna UK. Úspěšným absolventům je vydáváno osvědčení o absolvování, které je předáváno na společném slavnostním zakončení ve Velké aule Karolina. V roce 2016 se tohoto slavnostního aktu zúčastnilo bezmála 1500 absolventů.


Programy U3V, které mají široký tematický záběr dle zaměření jednotlivých fakult, jsou uskutečňovány fakultami v různých variantách, kde součástí výuky vedle klasických přednášek a seminářů jsou i vzdělávací exkurze, exkurzní praxe či praktická cvičení.


V roce 2016 uskutečnila Univerzita Karlova více než 130 kurzů U3V – v oblastech práva, medicíny, společenských a přírodních věd, kultury a umění, pedagogiky či psychologie.


Asociace univerzit třetího věku je sdružení institucí, které nabízejí a provozují vzdělávací aktivity na úrovni vysokoškolského vzdělávání určené občanům České republiky v důchodovém věku. Jejími členy jsou přední české veřejné vysoké školy. Edukace seniorů patří mezi aktuální úkoly moderních univerzit nejen v rámci tzv. třetí role, ale i z hlediska zodpovědnosti vůči společnosti. Podporovat a iniciovat aktivity v oblasti vzdělávání starších dospělých formou Univerzit třetího věku je vysoce potřebnou a společensky prospěšnou činností.ZA SPRÁVNOST:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.czUniverzita Karlova


Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 50 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 700 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Podle průzkumu Reflex 2013–2014 Pedagogické fakulty UK vykazují absolventi UK dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším.
Poslední změna: 21. leden 2018 23:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám