Přední světoví vědci Thomas Ruzicka a Salim Yusuf obdrželi titul doctor honoris causa Univerzity Karlovy

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha 15. ledna 2018 – Přední světoví vědci, prof. Thomas Ruzicka, FCMA a dr. Salim Yusuf dnes obdrželi ve Velké aule historické budovy Karolina čestnou vědeckou hodnost doctor honoris causa. Titul byl oběma vědcům udělen za jejich mimořádné celoživotní vědecké úspěchy a za významný přínos k rozvoji bádání ve spolupráci s Univerzitou Karlovou.


Prof. Dr. Med. Dr. H.C. Mult. Thomas Ruzicka je předním odborníkem na oblast dermatologické onkologie, fotodermatologie, alergologie, kolagenních onemocnění a proktologie. Ve své dlouholeté praxi se zabývá jak kožními záněty, tak nádory a vztahy mezi těmito onemocněními.


Thomas Ruzicka vystudoval Heinrich Heine Universität v Düsseldorfu. Působil nebo působí v edičních radách významných vědeckých dermatologických časopisů včetně Journal of The American Academy of Dermatology. Za výjimečnou vědeckou a organizační činnost byl v roce 2012 jmenován čestným členem American Academy of Dermatology. Čestné členství mu udělila také řada světových dermatologických pracovišť. Je čestným doktorem Univerzity v Szegedu, Univerzity ve Vilniusu a Univerzity v Užhorodu. V roce 2008 byl zvolen členem Německé akademie věd Leopoldina. Tři roky je členem České lékařské akademie. Thomas Ruzicka je autorem 15 knih, více než 950 odborných textů a více než 700 abstraktů přednášek a posterů.


Thomas Ruzicka má dlouhodobě vřelý vztah k Univerzitě Karlově. V minulosti se podílel na mezinárodní česko-německé konferenci, kterou pořádaly Univerzita Karlova a Univerzita Heinricha Heineho. Zároveň uvedl řadu českých mediků na německá univerzitní pracoviště.


„V období, kdy je spousta vědeckých pracovníků uzavřena do svého oboru, je pro mne Thomas Ruzicka příkladem univerzální osobnosti, osobnosti, která by obstála mezi encyklopedisty. Jeho universalismus je spojen s hlubokým lidstvím a snahou vidět četné přesahy medicíny i vědy“, uvedl děkan 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.


Dr. Salim Yusuf, MD, D. Phil., FRCPC, FRSC byl oceněn Univerzitou Karlovou za výjimečný příspěvek ke klinickému výzkumu v kardiovaskulární epidemiologii, terapii a prevenci a ke zlepšení zdraví světové populace.


Salim Yusuf patří mezi mezinárodně uznávané kardiology a epidemiology. Je univerzitním profesorem medicíny, výkonným ředitelem Výzkumného ústavu pro zdraví populace na McMaster University a vedoucím Hamilton Health Sciences. V letech 2015 až 2017 byl prezidentem World Heart Federation – tedy jakýmsi „světovým kardiologem číslo 1.“


Jeho epidemiologická práce ve více než 80 zemích na všech obydlených kontinentech světa ukazuje, že většina rizik jak srdečních infarktů, tak mrtvic je spojena se několika stejnými rizikovými faktory, čímž se zjednodušuje prevence kardiovaskulárních onemocnění v celosvětovém měřítku. V současné době vede největší studii, která odhaluje roli sociálních změn u kardiovaskulárních onemocnění u 200 000 lidí z 800 měst a obcí ve 25 zemích s vysokým, středním a nízkým příjmem.


Během posledních tří desetiletí vybudoval kapacitu pro klinický a populační výzkum na celém světě založením sítí na více než 1500 místech v 85 zemích, které se rozprostírají na všech obydlených kontinentech světa. Vyškolil více než 100 výzkumníků, z nichž mnozí jsou mezinárodně uznávanými lídry v lékařském výzkumu. Pomohl rozvíjet významné výzkumné instituce nebo programy v Kanadě, Indii, Argentině, Brazílii, Jižní Africe, Saúdské Arábii, Malajsii a Číně.


Během své praxe publikoval více než 950 článků v recenzovaných časopisech, pro rok 2011 byl druhým nejcitovanějším vědcem na světě a patřil mezi prvních 20 citovaných vědců. Jeho h-index je 162. Jako prezident Světové kardiologické federace inicioval program Emerging Leaders ve 100 zemích a program Roadmaps pro globální snížení zátěže kardiovaskulárních onemocnění v průběhu jedné generace.


V posledních 25 letech prof. Yusuf úzce spolupracuje s českými vědci – zejména s kardiovaskulárními specialisty z Univerzity Karlovy. Tato dlouhodobá spolupráce vyústila ve 13 společných publikací v nejprestižnějších lékařských časopisech. Jeho příspěvek k české kardiologii byl také oceněn Zlatou Libenského medailí České kardiologické společnosti.
ZA SPRÁVNOST:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.czUniverzita Karlova


Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 50 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 700 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Podle průzkumu Reflex 2013–2014 Pedagogické fakulty UK vykazují absolventi UK dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším.
Poslední změna: 21. leden 2018 23:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám