Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 22. ledna 2018

Přítomní členové předsednictva:

Tomáš Nigrin, Josef Staša, František Zahálka, Zuzana Moťovská, David Hurný, Peter Korcsok


Omluveni:Přítomní hosté:

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., J. M. pan rektor

Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK

Milan Prášil, kancléř UK

Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK

Eliška Kadlecová, tajemnice Legislativní komise AS UK


Program

  1. J. M. pan rektor prezentoval předsednictvu AS UK informace z kolegia rektora.

  2. Předsednictvo AS UK se seznámilo s doručenou poštou.

  3. Předsednictvo AS UK se seznámilo s podkladovými materiály pro zasedání AS UK konané dne 2. února 2018.

  4. Předsednictvo AS UK rozdělilo podkladové materiály pro zasedání AS UK k projednání jednotlivým komisím.

  5. Předsednictvo AS UK učinilo rozhodnutí o zveřejňování materiálů dle č. 137/2016 Sb.

  6. Předsednictvo AS UK projednalo program zasedání AS UK konaných dne 2. února 2018.

  7. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat 2. února 2018 od 09:00 hodin na sekretariátu AS UK.


PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

předseda AS UK


Zapsala:

Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK

Zápis ke staženíPoslední změna: 22. leden 2018 18:04 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám