Navštivte veletrh Gaudeamus a seznamte se se studiem na Univerzitě Karlově

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha 22. ledna 2018 – Univerzita Karlova bude i v letošním roce patřit k nejvýznamnějším vysokým školám, které se představí zájemcům o studium v rámci evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus v Praze. Zájemci o studium na největší vysoké škole v ČR se na veletrhu dozví, jaké studijní obory jednotlivé fakulty UK nabízejí stejně jako co všechno je v průběhu studia čeká. V rámci doprovodného programu navíc získají řadu zajímavých a aktuálních vědeckých poznatků. Veletrh se koná ve dnech 23. až 25. ledna 2018 na výstavišti PVA v Praze – Letňanech.


Každou fakultu Univerzity Karlovy v rámci veletrhu zastupují skuteční studenti. „Záměrem tohoto způsobu prezentace je především zprostředkovat zájemcům o studium přímé zážitky a zkušenosti se studiem od stávajících studentů. Návštěvníci jednotlivých fakultních stánků se zde mohou inspirovat pro rozhodování o volbě svého dalšího studia či se dozvědět kompletní informace o studijní nabídce naší univerzity“, uvedla Milena Králíčková, prorektorka Univerzity Karlovy pro studium.


V rámci doprovodných programů Věda pro život se na Gaudeamu představí 1. a 3. Lékařská fakulta, Matematicko-fyzikální fakulta, Právnická fakulta, Fakulta humanitních studií, Přírodovědecká fakulta, Lékařská fakulta Hradec Králové, Lékařská fakulta Plzeň, Filozofická fakulta, Fakulta tělesné výchovy a sportu a Fakulta sociálních věd. Představeny budou nejnovější vědecké poznatky a jejich aplikace v praxi, přírodní jevy, chemické pokusy a mnohé další. Veškeré zajímavosti si budou moci návštěvníci sami vyzkoušet.


Na setkání s Matematicko-fyzikální fakultou se návštěvníci například dozvědí zajímavosti ze světa umělé inteligence, Právnická fakulta připravila simulovaný soudní spor, zájemci o medicínu si budou moci na figuríně vyzkoušet, jaké je to být chirurgem či jak se dává první pomoc. Přírodovědecká fakulta UK pozve zájemce do světa demografie a geografie a v neposlední řadě Filozofická fakulta UK představí několik zajímavých tipů, jak bojovat s prokrastinací.


Hlavní prezentace Univerzity Karlovy se koná každý den v 11 hodin.

Bližší informace o doprovodných akcích pořádaných Univerzitou Karlovou jsou k dispozici zde:

https://admin.gaudeamus.cz//getFile/case:show/docDir:/id:69140

https://admin.gaudeamus.cz//getFile/case:show/docDir:/id:69139


ZA SPRÁVNOST:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.czUniverzita Karlova


Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 50 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 700 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Podle průzkumu Reflex 2013–2014 Pedagogické fakulty UK vykazují absolventi UK dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším.
Poslední změna: 23. leden 2018 10:03 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám