Univerzita Karlova spouští nový tematický web k oslavě 100. výročí vzniku Československé republiky a připravuje doprovodné akce

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha 29. ledna 2018 – Univerzita Karlova se jako významná veřejná instituce připojuje k celostátním oslavám 100. výročí vzniku Československa. V souvislosti s tímto významným jubileem a dalšími „osmičkovými“ výročími spustila nové webové stránky. Návštěvníci na nich najdou jak informace o vztahu Univerzity Karlovy k Československé republice, tak přehled doprovodných akcí, které UK v letošním roce ve vztahu k významným výročím pořádá pro veřejnost.


Univerzita Karlova se rozhodla oslavit 100. výročí od založení Československa několika akcemi. Jednou z nejvýznamnějších bude setkání rektorů prestižních zahraničních univerzit, kteří budou diskutovat o roli univerzit a univerzitního prostředí v Evropě. Na vědecké konferenci k osmičkovým výročím se bude pro změnu hovořit o vybraných tématech novodobých československých a českých dějin. „Cílem těchto akcí je představit Univerzitu Karlovu jako tradiční spolutvůrkyni české státnosti, hrdou nositelku vzdělanosti a podporovatelku svobody a demokratických ideálů,“ uvedl rektor UK Tomáš Zima.


Řada akcí je připravena rovněž pro veřejnost. Zájemci budou moci navštívit výstavy, „prvorepublikový“ festival pod širým nebem, komentované prohlídky, kulaté stoly či přednášky. Na své si přijdou též středoškoláci, pro které bude připraven soutěžní kvíz. Pro nejmenší bude připraven dětský den. „Mezi nejzajímavější akce bude patřit výstava 100 let – 100 předmětů – 100 příběhů, která se uskuteční od května do září v prostorách Karolina a návštěvníci na ní uvidí například Nobelovy ceny Gery a Cala Coriových a Jaroslava Heyrovského či aktovku Jana Palacha“, uvedla Jana Peroutková, projektová manažerka UK.


Webové stránky s informacemi o oslavách na Univerzitě Karlově a hlavních akcích jsou k dispozici na adrese https://uk100.cuni.cz/.ZA SPRÁVNOST:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.czUniverzita Karlova


Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 50 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 700 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Podle průzkumu Reflex 2013–2014 Pedagogické fakulty UK vykazují absolventi UK dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším.
Poslední změna: 29. leden 2018 10:27 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám