Nově zvolení děkani stanou v čele devíti fakult Univerzity Karlovy

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha, 1. února 2018 – Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima jmenoval devět děkanů pro období let 2018-2022. Návrhy na jejich jmenování byly předloženy rektorovi UK akademickými senáty fakult.


Nově zvolení děkani stanou v čele Katolické teologické fakulty - prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D., dále 3. lékařské fakulty - prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., Lékařské fakulty v Plzni - prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., Filozofické fakulty – doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D. a Fakulty sociálních věd - PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.


Svůj post i pro druhé volební období obhájili děkani Právnické fakulty - prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., 2. lékařské fakulty - prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., Farmaceutické fakulty v Hradci Králové - prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D. a Fakulty tělesné výchovy a sportu - doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc.


Kandidáti na děkany byli zvoleni akademickými senáty jednotlivých fakult v řádných volbách, které proběhly na podzim 2017. Délka funkčního období děkana je čtyři roky.


Rektor Univerzity Karlovy poděkoval při příležitosti jmenování nových děkanů za práci děkanům emeritním, kteří dnem 31. ledna 2018 ukončili činnost ve svých funkcích, za vše, co vykonali pro svou alma mater a fakultu.
ZA SPRÁVNOST:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.czUniverzita Karlova


Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 50 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 700 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Podle průzkumu Reflex 2013–2014 Pedagogické fakulty UK vykazují absolventi UK dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším.
Poslední změna: 2. únor 2018 09:46 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám